نحوه نوشتن درخواست از کائنات

نحوه نوشتن درخواست از کائنات یکی از موارد بسیار مهمی است که ما انسانها روش درست آن را نمی دانیم به شما پیشنهاد می کنم با من تا پایان این مقاله همراه باشید.

از نحوه نوشتن درخواست از کائنات تا درخواست!درخواست!درخواست!

باید درخواست کرد.به نظر من درخواست کردن،قدرتمند ترین راز موفقیت و شادی است که بیشتر از هر عامل دیگری نادیده گرفته می شود. پرسی راس انسان دوست و میلیونر خودساخته

تاریخ پر از افرادی است که به گونه ای باورنکردنی ثروتمند شده اند و منافع و سودهای شگفت انگیزی به دست آورده اند آنهم فقط با درخواست کردن .در کمال تعجب ،درخواست کردن یکی از قدرتمتد ترین اصول موفقیت است و هوز هم چالش و مبارزه ای است که بیشتر مردم را از پیشرفت در زندگی عقب نگه می دارد.اگر مثل اکثر مردم هستید خود را با درخواست نکردن اطلاعات ،کمک،حمایت،پول و زمانی که برای انجام و تکمیل و تحقق رویای خود لازم دارید،عقب نگه داشته اید.

نحوه نوشتن درخواست از کائنات و در خواست خود را چطور مطرح کنیم؟

در زندگی علم ویژ] ای برای خوستن و گرفتن چیزی که می خواهید یا نیاز دارید وجود دارد ،

۱-طوری درخواست کنید که انتظار دارید حتما آن را بگیرید>با انتظار و نگرشی مثبت بخواهید.از همان روشی که همیشه موفق می شدید برای درخواست کردن استفاده کنید.این معامله ای تمام شده است.طوری بخواهید که انتظار دارید و می خواهید جواب بله بیرد.

۲-مسلم بدانید که می توانید.بااین تصور که نمی توانید آن را به دست آورید شروع نکنید .اگر قصد دارید فرض کنید،فرض کنید که می توانید ترفیع بگیرید.فرض کنید که می توانید میزی را کنار پنجره رزرو کنید.فرض کنید که می توایند آن را بدون کاغذ رسید فروش پس بدهید ،که می توانید هزینه ی کمک تحصیلی را بگیید،که ترفیع بکیرید،که می توانید در آخرین مهلت بلیت بگیرید.هرگز چیزی را بر علیه خودتان فرض نکنید.

۳-از کسی بخواهید که می تواند آن را به شما بدهد.این شخص را ببرسی کنید.(برای اینکه بتوانم……را بگیرم،با چه کسی باید صحبت کنم ؟)(چه کسی مسئول تصمیم گیری در مورد ….است.)(اگر این را بگیرم،چه اتفاقی برایم می افتد…)

۴-خواسته ی خود را مشخص و روشن بیان کنید.جک کنفیلد می گوید:اغلب در همایش هایم می پرسم:(چه کسی پول بیشتری می خواهد؟)یک نفر که دستش را بلند کرده انتخاب می کنم و به آن شخص یک دلار هم می دهم و می گویم:(حالا شما پول بیشتری دارید.آیا راضی هسیتد؟)

معمولا آن شخص می گوید:(نه ،من بیشتر از این می خواهم.)

بعد من دو دلار دیگر به او می دهم و می پرسم:(بس است؟)

(نه ،من بیشتر از آن می خواهم.)

(خب،دقیقا چقدر می خواهید ؟می توانیم بازی (بیشتر)رعدد مشخصی به من می دهد ومی توانیم این بازی راا روزها ادامه دهیم و هرگز به آنچه می خواهیم نرسیم.)آن شخص معمولا عدد مشخصی به من می دهد و بعد من به اهمیت مشخص بودن هدف اشاره می کنم.در خواست های مبهم نتایج مبهم به وجود می آورد.باید درخواست شما مشخص و دقیق باشد وقتی پای پول درمیان باشد باید مبلغ مشخصی را درخواست کنید.

نگویید::«اضافه حقوق می خواهم.»بگویید:«می خواهم ماهی ۵۰۰دلار به حقوقم اضافه شود.»

وقتی زمان آن فرا می رسد که بخواهی کاری انجام شود،نگویید(زود)یا(هروقت که مناسب باشد.)تاریخ و زمان مشخص بدهید.

نگویید:«می خواهم مدتی از تعطیلات را باتو بگذرانم.»

بگویید:«دوست دارم شب پنج شنبه شام را باهم بیرون بخوریم و به سینما برویم.برای تو خوب است؟»

وقتی به در خواست رفتاری می رسید مطلب خود را واضح ادا کنید .دقیقا آنچه را می خواهید کسی برایتان انجام دهد ،مشخص کنید.

نگویید:«در مورد کارهای خانه کمک بیشتری می خواهم.»

بگویید:«می خواهم هرشب بعد از شما توظرف ها را بشویی و آشغال ها را در شب های فرد بیبرون ببری.»

۵-به طور مکرر در خواست کنید

یکی از مهم ترین اصول موفقیت پافشاری است،نه خسته شدن و دست از کار کشیدن.هر وقت از دیگران می خواهید که در تکمیل و اجرای اهدافتان شرکت کنند،عده ای می گویند ه.به کارهای مهم تر و تعدات خود اشاره می کنندو دلایلی می آورند که چرا نمی خواهند همکار یکنند.بااین نظریه آشنا شوید که همیشه یک عالم مخالفت بر سر راه حلقه ی برنز وجود دارد.راه حل این است که دست از تلاش برندارید و تسلیم نشوید.وقتی کسی به شما نه می گوید،دائم بپرسید چرا؟چون وقتی به پرسیدن ادامه دهید -حتی بارها و بارها از همان شخص -ممکن است جواب مثبت بدهد و شاید جواب بله را در شرایط زیر بگیرید:

نحوه نوشتن درخواست از کائنات

یک روز دیگر

وقتی حال و هوای آن شخص بهتر است

وقتی اطلاعات جدیدی برای ارائه داشتید

بعد از اینکه اعهد خود را به او اثبات کردید

وقتی شرایط تغییر کرد

وقتی یاد گرفتید چطور بهتر با او ارتباط برقرار کنید

وقتی آمادکی بیشتری داشتید

وقتی او بیشتر به شما اعتماد کرد

وقتی اوضاع اقتصادی بهتر شد

شاید بچه ها بهتر از هر کس دیگری این اصل موقیت را درک کنند.آن ها بدون تامل بارها و بارها همان چیز را از همان شخص در خواست می کنند و بالاخره هم پیروز می شوند.یکبار داستانی در مورد مردی که سی بار از خانمی تقاضای ازدواج کرده بود خواندم .مهم نبود که چند بار نه شنیده بود.هربار برمی گشت و باز در خواست می کرد و بالاخره جواب بله را گرفت!

نحوه نوشتن درخواست از کائنات و بخواهید تا به شما داده شود

جک کنفیلد در یکی از گفته هایش داستانی را تعریف می کند:در سال ۲۰۰۰سیلویا کالینز با هواپیما از استرالیا به سانتبار بارا آمد تا در یکی از همایش های هفتگی من شرکت کند،که در آنجا در مورد قدرت در خواست کردن و خواست آموخت سک سال بعد این نامه ر از او دریافت کردم.

مسیر حرفه ام را تغییر داده ام و کالاهای تکمیلی جدیدتری را در ساحل طلایی با شرکتی به نام املاک ساحل طلایی به فروش رسانم .با گروهی از افراد کار می کنم که اکثرا ۲۰ساله هستند!مهارت هایی که از طریق همایش های شما آموختم،به من کمک کرد تا به عنوان عضو فعال تیم برنده کار کنم!باید به شما بگویم که چقدر عزت نفس پیدا کردم و از درخواست کردن نمی ترسم .و همین تاثیر خوبی روی این ادارهگذاشته است!در جلسه ی اخیر ،از ما خواسته شد بگوییم که دوست داریم برای روز تیم ساز ماهیانه چه کار کنیم .من از مدیرمان مایکل پرسیدم:(شما برای بردن ما به مسافرت یک هفته ای به جزیره چه هدفی در نظر گرفتهاید؟)

همه ی افراد دور میز فقط ساکت بودند و مرا نگاه می کردند .مشخص بود که برای همه سخت بود از ناحیه ی امنخودشان خارج شوند و چنین درخواستی بکنند .مایکل نگاهی به اطراف و بعد نگاهی به من کرد و گفت:(خوب،اگر شما به ……برسید.(او هدف مالی را مشخص کرد)من هم کل تیم را به یکی از شبه جزایر استرالیا می برم.)

تمرین

از همین امروز شروع به درخواست کنید

همین الان وقتی را به تهیه ی فهرستی از آنچه می خواهید و آن ها را در خانه مدرسه یا محل کار درخواست نکرده اید ،اختصاص دهید .در کنار هرکدام بنویسید که چطور جلوی خودتام را می گیرید و تقاضا نمی کیند .ترس شما از چیست؟بعد در کنار آن بنویسید که درخواست نکردنتان چه فایده ای برایتان دراد ؟سپس بنویسید اگر تقاضا کنید چه فایده ای می برید.این بار فهرستی تهیه کنید که نیاز دارید (تصمیم بگیرید که چه می خواهید)مثال:مسائل مالی ،کار،وقت آژاد وتفریح،سلامت،روابط،پروژ] ی شخصی ،سرگرمی و عضویت در مجموعه ای بزرگتر .این ممکن است شامل اضافه حقوق ،وام،پس انداز پول،بازخورد در مورد عملکرد شما،ارجاع،یک امضا ،مرخصی جهت آموزش اضاافی،استخدام کسی برای نگهداری از فرزنان شما یا کمک داوطلبانه شود.

نحوه نوشتن درخواست از کائنات

کلام آخر:

به شما پیشنهاد می کنم درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته است را دانلود کرده و ببینید و نظرات خود را در بخش نظرات سایت با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست