لیست باورهای مثبت

لیست باورهای مثبت در مقاله قبلی گفتیم که هفت باور دروغین وجود دارد برای موفقیت که همه افراد موفق از آن ها استفاده کرده اند و ارتعاش موفقیت فرستادن در این مقاله بامن همراه باشید تا به ادامه ی باورها بپردازیم.

لیست باورهای مثبت و باور شماره چهار :

باور شماره چهار:بهره وری از امری مستلزم شناخت کامل آن نیست.

بسیاری از انسان های موفق باور سودمند دیگری نیز دارند آن ها معتقد نیستند برای استفاده از امری باید از آن شناخت کامل داشت .آن ها میدانند چگونه از امور مهم استفاده کنند بدون اینکه خود را در باتلاق جزییات گرفتار سازند.اگر انسان های قدرتمند را مورد بررسی قرار دهید در می یابید دانشی کلی نسبت بسیاری امور دارند اما در مورد همه جزییات و فوت وفن های آن آگاهی ندارند.با مشاهده انسان های موفق و پی بردن به نحوه عملکرد آنها جهت رسیدن به نتایج دلخواه می توانیم از آنها تقلید کنیم و در مدت زمان کمتری به نتایج دلخواه دست یابیم .زمان،یکی از عناصری است که کسی نمی تواند آن را برای ما تهیه کند.اما انسان های موفق همیشه در رابطه با زمان از خود حساسیت نشان می دهند .آنها به مطالب مهم یک موقعیت دقیق می شوند،آن چه را می خواهند می گیرند و روی بقیه مطالب انگشت نمی گذراند و تکیه نمی کنند.البته اگر توجه شان به مطلبی جلب شود،اگر بخواهند بفهمند مثلا موتوری چگونه کار می کند یا محصولی چگونه تولید می شود ،برای این کار وقت اضافی در نظر می گیرند.اما همیشه از نیاز های خود مطلع هستند .همیشه می دانند چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست.بدون شک اگر بخواهم توضیح دهید جریان برق چگونه است،یا اصلا نمی توانید پاسخ دهید و یا این که پاسخ شما سطحی است.اما همیشه از زدن کلید برق وروشن شدن چراغ خوشحال می شوید .فکر نمی کنم در حال حاضر مشغول خواندن این مقاله زیر نور شمع باشید.افراد موفق همیشه به می توانند امور ضروری ر از امور غیر ضروری تشخیص دهند .برای استفاده حداکثر از اطلاعات این مقاله و نیز از حداکثر توانایی باید دریابید ما بین توانایی و آگاهی،تعادلی برقرار است.شما می توانید تمام وقت خود را صرف مطالعه ریشه ها بکنید یا این که می توانید بیاموزید چگونه میوه را بچینید .افراد موفق لزوما دارای اطلاعات و دانش زیادی نیستند.بدون شک دانشمندان و مهندسان استانفورد یا کال تک اطلاعات بیشتری در زمینه مدار های کامپیوتری نسبت به استیو جابز یا استیو وزنیاک داشته اند اما این دو می دانستند چگونه از آن چه در اختیار داشتند ،حداکثر استفاده را استفاده بکنند.آن ها کسانی بودند که به موفقیت دست یافتند.

لیست باورهای مثبت

لیست باورهای مثبت و باور شماره پنج :انسان ها بزرگترین منابع شما هستند.انسان های موفق یعنی کسانی که به نتایج دلخواه می رسند،همیشه احترام زیادی برای دیگران قایلند .آنها نسبت به دیگران احساس اتحاد و اشتراک دارند.اگر بینشی در قلب نسل جدید کتاب های بازرگانی همچون نوآفرینی و کار آفرینی ،در جست وجوی کمال یا مدیر یک دقیقه ای وجود داشته باشد،این است که هیچ موفقیت پایداری بدون ارتباطی صمیمانه با مردم به وجود نمی آید و راه موفقیت تشکیل گروهی موفق است که باهم کار می کنند.همه گزارش هایی از کارخانه های ژاپنی دیده ایم که کارگران و کارفرمایان در یک سالن غذاخوری می خورند و هردو با یکدیگر همکاری تنگاتنگ دارند.موفقیت آنها بازتاب این واقعیت است که احترام به دیگران به جای قد علم کردن در برابر آنان نتایج شگفت انگیزی به بار می آورد.هنگامی که توماس جی پیترز و رابرت اچ واترمن نویسندگان کتاب درجستجوی کمال ،عوامل گسترش شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند دریافتند یکی از عوامل ایجاد دوستی ،توجه به دیگران است.آنها می نویسند:(کمتر عاملی را می توان یافت که همانند احترام به دیگران در گسترش شرکت ها نقش داشته باشد.)شرکت هایی که با دیگران رفتاری احترام آمیز دارند.آنها به کارمندان خویش به چشم یک شریک و نه یک ابزار و سیله نگاه م یکنند.آنها نوشته اند در تحقیقی از شرکت هولت-\کارت انجام دادند*هیجده نفر از بیست نفر مدیران شرکت اظهار کردند موفقیت شرکت به دلیل داشتن رفتاری مردمی بوده است این شرکت خرده فروشی نمی کند یا به کارهای خدماتی نمی پردازذ=د تا در ارتباط با مردم باشد.شرکتی است بر اساس پیچیده ترین فن آوری های نوین .ولی حتی در چنین شرکت هایی نیز داشتن روابط خوب با مردم از امتیازات برجسته به حساب می آید.سخن گفتن درباره ی این باور همانند باورهای دیگری که بیان شد آسان تر از عمل به آن است سخن گفتن درباهری داشتن رفتاری خوب با مردم چه در خانواده چه در محل کار ،آسان است.اما عمل به آن همیشه آسان نیست.صحبت از احترام به دیگران با عمل به آن تفاوت دارد .کسانی موفقند که می توانند از دیگران بپرسند :چطور می توانیم این را را بهتر انجام دهیم ؟یا چطور می توانیم این عیب را برطرف کنیم؟یا چگونه می تانیم به نتایج بهتری دست پیدا کنیم ؟آنها می دانند که هرشخصی هر قدر هم باهوش باشد ،می تواند به تنهایی با گروهی همکار ،برابری کند.

لیست باورهای مثبت

لیست باورهای مثبت و باور شماره شش:

باور شماره شش:کار،تفریح است.ایا کسی را می شناسید که از انجام کاری که نفرت دارد به موفقیت دست یافته باشد؟من با چنین شخصی روبرو نشده ام.یکی از راههای موفقیت پیوندی است میان آنچه انجام می دهید و آنچه بدان عشق می ورزید .پابلو پیکاسو می گوید:وقتی کار می کنم،راحتم،بی کاری یا ملاقات با دیگران مرا خسته می کند.)

شاید ما به خبی پیکاسو نقاشی نکنیم ما می توانیم جنبه های تفریحی به کارمان بدهیم .مارک تواین می گوید:(راز موفقیت این است که احساس کنید کار نوعی تفریح است.)به نظر می رسد انسنان های موفق همین گونه اند .این روزها درمورد پرکاری زیاد می شنویم و انسان هایی هستند که کار برایشان به صورت وسواسی ناسالم در آمده است.ظاهرا هیچ لذتی از کارشان نمی برند ولی به حدی رسیده است که نمی توانند بع امورات دیگر زندگی شان برسند.

باور شماره هفت :که هیچ موفقیت ماندگاری بدون پشتکار حاصل نمی شود.

افراد موفقت به قدرت پشتکار اعتقاد دارند به نظر می رسد تنها یک باور جز لاینفک موفقیت است و آن این است هیچ موفقیتی بدون پشتکار حاصل نمی شود.اگر افراد موفق هر زمینه و رشته ای را در نظر بگیرید در می یابید آنها لزوما بهتر باهوش تر سریع تر و قدرتمند از دیگران نیستند .شما در می یابید آن ها نسبت به دیگران پشتکار بیشتری دارند بزرگتری بالرین روسیه می گوید:(راز موفقیت این است که بدون درنگ هدفی را دنبال کنیم.)این یکی دیگر از حالت های فرمول موفقیت نهایی است:شناخت هدفت ،الگو قراردادن شیوه های موثر ،دست به کار شدن ،تحت اختیار در آوردن و اصلاح امو ر تا رسیدن به هدف.

پشتکار یکی از اجزای مهم موفقیت در هر زمینه و رشته ای است.دن ردر یکی از سختکوش ترین گزارشگران خبی تلویزیون هاردستون بود.روزی هم شنیدم شخصی درمورد خواننده ای معروف گفت:(او شگفتی شب هاست)شگفتی شب ها؟آیا او مهارت زیادی داشت؟البته .او از پنج سالگی استعدادش را پرورش داد از همان ایام برنامه اجرا می کرد شعر هایش را می نوشت تمرین می کرد بدون شک استعداد طبیعی داشت .در ضمن در محیطی بزرگ شد که به او پرو باال دادند او از نظام باورش تغذیه شد،الگوهای بسیار موفقی پیش رویش بود خانواده ای داشت که راهنمایش بودند انسان های موفق حاضرند برای رسیدن به هدفشان به هرکاری دست بزنند و این مساله بیشتر از هرچیز دیگری آنها را متمایز می کند.

کلام آخر:

به شما پیشنهاد می کنم درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته است را دانلود کرده و بببیندی و نظرات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست