سفر در زمان با ذهن

سفر در زمان با ذهن گاهی وقتا هست که دلمون می خواهد که به گذشته سفر کنیم یا به آینده همینطور حالا ما می خواهیم این کار را به روش الگوی دیکنز انجام دهیم و به شما یاد بدهیم پیشنهاد می کنم تا پایان این مقاله بامن همراه باشید…

سفر در زمان با ذهن و سفر به گذشته و آینده:

الگوی دیکنز

این الگو توسط آنتونی رابینز ابداع شده است او خودش می گوید:سالها پیش با دیدن فیلمی ه بر اساس داستانی از چارلز دیگنز ساخته شده بود روشی را ابداع کردم که اکنون الگوی دیکنز نام دارد.این روش قدرتمند ترین راه برای تغییر عقایدد و رفتارهای افراد است.

مرحله ی اول باید بدانید که عقاید محدود کننده ی شما چه هستند در مقاله چگونه نگرش های خود را تغیییر دهیم توضیح مفصل دادیم یعنی ما مرحله اول را رد کردیم ،پس ادامه می دهیم .باید طعم ناراحتی حاصل ازاین عقیده را بچشیم می دانم کار خوشایندی نیست،اما انجام آن لازم است .باید ناراحتی را به وضوح حس کنید تا بتوانید آن را به عقیده ی موجود در ذهنتان مرتبط سازید.چگونه می توان ناراحتی را با تمام وجود لمس کرد؟من در این کار کمکتان می کنم .خیلی زود الوی دیکنز را خواهید آموخت و می توانید به راحتی هر زمان که بخواهید بدون کمک آن را عملی سازید.ب

سفر در زمان با ذهن تا اجرای الگوی دیکنز:

برای اجرای الگوی دیکنز….

باید مکان ساکتی را انتخاب کنید و چند دقیقه ای در آنجا مزاحمتان نشوند.یک نفس عمیق و طولانی بکشید و بازدم خود را آهسته بیرون دهید چشم هایتان را ببندید .از شما می خواهم راجع به دو باور ذهنی تان که شما را حدود می کنند فکر کنید .دو باور که هرکدام چون بندی به پایتان بسته شده است و شما را متوقف می کنند.تصور کنید تا کنون این دو باور چه تاثیری در زندگی شما داشته است ؟این نتیجه را بزرگ کنید و خوب بببینید .بیشتر فکر کنید چه بهایی بابت داشتن چنین عقایدی پرداخته اید ؟اکنون چه بخش هایی از زندگی خود را بابت این باورها از دست می دهید؟این عقاید چگونه شما را دلتنگ می کنند؟با خودتا رووراست باشید .فقط نگویید مثلا پول بیشتر فکر کنید راجع به آنچه ممکن است هرگز به آن توجه نکرده باشید ،فکر کنید سعی کنید احساس ناخوشایندی را که با ازدست دادن زمان ،پول و انرژی تان به شما دست می دهد لمس کنید .باید این ناراحتی را حس کنید و گرنه وقتتان را تلف خواهید کرد.

سفر در زمان با ذهن از گذشته به حال و آینده:

از زمان گذشته به حال بیایید.اکنون چقدر بابت عقایدتان هزینه می کنید؟آیا این باورها فرصت های شما را محدود کرده اند ؟آیا از لحاظ مالی تاثیر نامطلوبی بر شما دارند؟آیا موجب می شوند نتوانید مسئولیت کاری را برعهده بگیرید ؟تاثیر آنها بر اعتماد به نفستان چیست؟ژمانی که با این عقاید زندگی می کنید چه احساسی در مورد خود دارید؟قدرت یا ضعف؟میزان انرژی شما چقدر است؟این عقاید تا چه حد از انرژی شما می کاهند؟وقتی به آینده نگاه می کنید چه می بینید ؟آیا این عقاید تاثیری بر ظاهرتان گذاشته اند؟آیا خطوط چهره تان افسردگی را نشان می دهد؟این افسردگی را احساس کنید.آیا این باور ها موجب شده اند الگوی مناسبی برای دیگران بخصوص فرزندانتان نباشید؟چنین باورهایی بر ارتباط شما با خالقتان چه تاثیری دارند؟درباره ی تمامی ضرر هایی که از لحاظ مالی جسمی احساسی اجتماعی معنوی داشته اید خوب فکر کنید.همه ی آنها مثل وزنه هایی هستند که بر تنه ی زندگی شما سنگینی می کنند.حالا خود را به دست آینده بسپارید .در آینده جلو روید و ببینید پنج سال بعد با وجود این باورها چه موقعیتی دارید؟به خاطر داشته باشید که تمام محدودیت ها و ضرر هایی را که تاکنون از بابت باورهای خود گریبانگیر تان شده اند،با خود به آینده برده اید.تمام این ضرر ها چون گلوله برفی که به روی زمین می غلتد بزرگتر بزرگ تر شده اند.آینده را حس کنید .ناراحتی ،دلشوره ،عصبانیت و افسردگی ،تمام چیزهایی هستند که برای تان باقی مانده اند اما خوشی لذت آزادی و موفقیت را پشت سر گذاشته اید .

به آیینه نگاه کنید .چه احساسی دارید؟مسلما تصویری که در آینده می بینید آن چهره ای نیست که آرزویش را دارید.شاید اندام نامتناسب و چهره ای شکسته انتظار شما را میکشد.چه می بیند؟جوانتر شده اید یا پیرتر؟سرزنده تر یا پژمرده تر؟با نشاط تر یا افسرده تر؟خود کاملا در همان حالتی تصور می کنید قرار دهید .سالهاست با این عقاید مخرب زندگی کرده اید و آنها را تغییر نداده اید.چه بهایی بابت حفظ آنها پزداخته اید؟چه احساسی نسبت به خود دارید؟آیا هنوز اعتماد به نفس خود را حفظ کرده اید؟حرفه ی شما دستخوش چه بحران هایی گشته است؟آیا حفظ اینعقاید براستی ارزش تحمل این بحران هارا داشته است؟

سفر در زمان با ذهن

هرچیزتان را طوری حس کنید که گویی همین الان رخ داده است .آیا روابط عاشقانه تان با همسرتان از هم گسسسته است؟این باورهای نادرست بر روابط شما و خانواده تان چه تاثیری داشته اند؟از نظر مالی متحمل چه ضررهایی شده اید؟کدام کارها بوده اند که به دلیل اینعقاید جرات شروع شان را نیافتید؟

ده سال به جلو بروید تمام این ناامیدی ها را باخود به جلو بکشید .وزنه ی بسیار سنگینی است،اما شما به دلیل داشتن این عقاید مجبورید آن را به جلو هل دهید.ده سال گذشته است.به آینده نگاه کنید ،چه احساسی دارید؟پیرتر شده اید؟اندامتان نامنساب تر و چاق تر است؟ضعیف ترید؟پس از این ده سال ناراحتی به خود چه می گویید؟در این ده سال چقدر ناراحتی تحمل کرده اید؟چقدر دلواپسی و اضطراب بر جان شما چنگ انداخته است؟چقدر ترسیده اید؟در مقابل چه به دست آورده اید؟آیا جایگاه کنونی شما همان است که لیاقتش را دارید؟همسرتان به شما چه رفتاری دارد؟دوستانتان در مورد شما چه فکر می کنند؟خودتان در مورد خودتان چه قضاوتی می کنید؟از نظر روحی و معنوی چه حسی دارید؟

جسم ،سرمایه و روحتان دستخوش چه ناملایمتی است ؟آن ها را حس کنید.آیا به راستی داشتن چنین باورهایی ارزش دارد.

بیست سال دیگر به جلو سفر کنید .دو دهه رنج را به دوش کشیده اید ؛بیست سال ناراحتی.با تمام چیزهایی که از دست داده اید،تمام رنج هایی که به دست آورده اید ،همه را باخود داشته باشید باز به آیینه نگاه کنید .صورتتان چگونه به نظر می رسد؟بدنتان چی؟چاق تر شده اید؟ احساس سنگینی می کنید؟قوی تر یا ضعیفترید؟سرزنده تر یا افسردهه تر ؟ناامید هستید؟اکنون خوب فکر کنید بابت عقایدتان چه بهایی پرداخته اید؟این عقاید چه تاثیری بر زندگی شما گذشته است ؟پس از بیست سال زندگی به این شکل و با این عقاید به خود چه می گویید؟آیا حفظ این باورها ارش داشت؟تمام ضررهایی را که کرده اید خوب حس کنید تمام چیزهایی که از دست داده اید و تمام فرصت هایی که از شما گرفته شد.آیا بازهم مایل اید چنین باورهایی را در ذهن نگه دارید؟آیا این همان سرنوشتی لست که در آرزوی آن هستید؟

اگر چنین سرنوشتی برایتان ناراحت کننده باشد و اگر دوست نداشته باشید بدین شکل زندگی کنید مغزتان مسلما عقایدتان را تغییر خواهد داد .اما اگر چنین نشد باید بازهم بع ناراحت کردن خود بپردازید .ااز خود سوال کنید و ناراحتی را حس نمایید اوجه دشاته باشید که این تنها جسمی از آینده است ون می توانید با تغییر عقایدتان به آن شکل دیگری بدهید.

اکنون می توانید به عقب برگردید و به حل برسید بله خوشبختانه هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است و اگر تغییراتی در ذهن خود به وجد آورید هرگز به وقوع نخواهد پیوست این تمرین فواید دیگری هم دارد.پس از این که با سوالات مکرر خود را به آینده بردید و احساس خمودگی و ناراحتی کرد با برگشتن به زمان حال ممکن است خود را سرزنده تر بیابید بهتر نفس بکشید و با نشاط تر باشید.احساس کنید خداوند فرصتی دوباره به شما داده است تا بتوانید آینده ی بهتری برای خود بسازید .شاید بخواهید از جا بلند شوید و بروید.حالت جشم خود را تغییر دهید.بالا و پایین بپرید،نفس های عمیق بکشید زیرا احساس می کنید اکنون انرژی بیشتری برای زندگی دارید؛مغزتان انگیزه ی بیشتری برای تغییر این عقاید یافته است و چون باور دارد حفظ چنین عقایدی موجب ناراحتی است ،وقت را برای کنار گذاشتن آنها تلف نمی کند.اکنون فرصت مناسبی است ،چه باید بکنید؟ساده است.در موقعیتی چنین عالی باید دو باونر را که می توانند بع ما قدرت ببخشند در ذهنتان ثبت کنید.پس بلند سوید ،جسمتان را به گونه ای حرکت دهید که احساس سرزندگی و نشاط کنید؛درست همانطور که هنگام موفقیت و خوشحالی انجام می دهید.حرکت کنید راه بروید نفس های عمیق بکشید ،بخندید بلند بلند صحبت کنید احساس هیجان کنید قهقهه بزنید دشوار است؟اصلا این طور نیست.فکر کنید شما از خواب برخاسته و متوجه شده ایدخداوند فرصت دوباره ای برای زندکی به شما داده است .این مساله ی ساده ای نیست و می توان از آن به حدی شاد بود که گریست.بدن خود را در قالبی قرار دهید که شما را به بالاترین سطح انرژی و نشاط برساند.

سفر در زمان با ذهن

کلام آخر:

به شما پیشنهاد می کنم درس اول آموزش محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته است را دانلود کرده و ببینید و نظرات خود را با ما در بخش نظرات سایت قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست