تعریف موفقیت

تعریف موفقیت سوالی است که بارها و بارها یک شخص از خود پرسیده است و می گوید که واقعا تعریف واقعی موفقیت چیست با من تا پایان این مقاله همراه باشید ..

تعریف موفقیت از نظر شما چیست؟

شما را بارها و به شدت از مسیر خارج کرده اند.

شما دیوانه هستید درست است .دیوانه ،ناراحت نشوید .این یک جور تحسین است .هر کسی را که روی جلد مجله ی موفقیت دیده اید دیوانه بوده است.در واقع آنها خیلی دیوانه اند و برای همین هم رفته اند روی جلد مجله.بیایید دیوانه را معنی کنید.

از تعریف موفقیت تا تعریف دیوانه:

دیوا:شخصی که نسبت به موضوع مشخصی ،وسواس زیاد یا علاقه ی غیر عادی دارد .

اگر این یک تعریف برای کارآفرین نباشد نمی دانم چه تعریف دیگری می شود گفت.شکی نیست که شما برای سوار شدن به این قطار وحشت باید به طرز غیر عادی علاقه مند یا نسبتا دیوانه باشید.خیلی ها حتی جرات قدم گذاشتن در این قطا و این مسیر هیجان انگیز را ندارند .وللی شما دارید و به خاطر همین است که به شما می گویند دیوانه .نه تنها جرات شما چیز کمیابی است،که مشخص شده حتی از نظر علاقه داشتن به پیمودن این مسیر هم غیر معمولی به نظر می آیید چون فقط ده درصد مردم کار آفرین هستند و بقیه آنها معمولی هستند بیایید معمولی را معنی کنیم:معمولی: صفت:مطابق با نوع استاندارد یا نوع رایج،عادی ؛اوه!مردم معمولی ،عادی و مطابق با استاندارد (یعنی آن ۹۰ درصد عمده ی مردم)دوست ندارد یک دیوانه پایش را از گلیمش درازتر کند .این نوع غیر عادی ،تهدیدشان می کند و انتخاب ها و هویتشان را زیر سوال می برد.جای اینکه خودشان هم از حالت عادی بیایند بیرون ،به انتخاب هایتان بی اعتنایی می کنند یا حمله ور می شوند تا دوباره برگردانندتان به جمع خودشان تا اینجوری احساس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند این جوری برایشان امن تر است.

مردم به انتخاب های کارآفرینی شما خرده می گیرند به امید این که دوباره برگردانندتان به جمع خودشان و احساس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند.

خب بله ،آنها شما را عجیب و غریب می دانند و صدایتان می زنند :دیوانه!واین خوب است.

(این جا آدم های دیوانه ای هستند .آدم های متفاوت ،شورشگر،مشکل ساز.آن ها که مناسب شرایطی دیگر نبوده اند .همان که نگاه متفاوتی به امور دارند .علاقه ای ندارند به قاوانین و هیچ اعتنایی به وضعیت فعلی نمی کنند .می توانید حرف هایشان را نقل قول کنید،با آنها مخالفت کنید ،مهم شان بشمارید یا از آنها بد بگویید .ولی تنها کاری که نمی توانید بکنید این است که نادیده شان بگیرید .چون آنها پدیده ها را عوض می کنند .نسل بشر را جلو می برند .در حالی که بعضی ها دیوانه شان می کنند ،ما نابغه شان میبینیم.چون آنهایی که اینقدر دیوانه اند که فکر می کنند می تواننند دنیا را عوض کنند همان هایی هستند که واقعا این کار را می کنند.)شرکت اپل سال ۱۹۹۷ بعد از بازگشت استیو جابز به این شرکت.

خب سلام دیوانه ها !خوش آمدید به نمایش دیوانه ها!

خبر خوب این که برای ملحق شدن به نمایش دیوانه ها لازم نیست شمشیر قورت دهید یا از نفس هایتان آتش بیرون لزند.(البته مگر این که شغلتان راه اندازی سیرک باشد)

خبر بد این که دیوانه بودن در اوایل ممکن است دردناک باشد.

از تعریف موفقیت تا حواستان به خرچنگ ها باشد!

یک روز،یکی درمورد یک جور خرچنگ با من صحبت کرد که بخاطر چابکی و هوش کافی از هر تله ی خرچنگی فرار می کند و نمیشود شکارش کرد.باا این حال هر روز هزاران نفر هستند که به لطف ویژگی بشری خاصی که دارند این خرچنگ ها را می گیرند.تله یه خودی خود چیز ساده ای است :یک قفس که از سیم ساخته شده و سوراخی در بالایش است .طعمه در قفس گذاشته می شود و قفس را هم می اندازند داخل آب .خرچنگ وارد قفس می شود وشروع می کند به خوردن طعمه .دومین خرچنگ ،خرچنگ اول را می بیند و همراهش می شود .بعد،نوبت به خرچنگ سوم می رسد برای لحظاتی انگار عید خرچنگ هاست ولس در نهایت طعمه تمام می شود .در این مرحله خرچنگ ها می توانند خیلی راحت از قفس بالا بروند و از سوراخ خارج شوند .ولی این کار را نمی کنند و در قفس می مانند و مدت طولانی بعد از تمام شدن طعمه بازهم خرچنگ ها وارد این قفس می شوند (جمعیت داخل قفس جذبشان می کند آشناست …نه؟)هیچ خرچنگی آنجارا ترک نمی کند .چرا؟چون اگر یک خرچنگ متوجه شود که چیزی آنچا نیست و بخواهد قفس را ترک کند ،خرچنگ های دیگر هرکاری می کنند که مانعش شوند .بارها و بارها از روی دیواره های قفس می کشندش پایین.اگر مقاومت کند خرچنگ های دیگر چنگال هایش را می شکنند تا نذارند برود بالا.اگر بازهم مقاومت کند بازهم می کشندش.

خرچنگ ها تحت تاثیر قدرت گله ای در قفس باقی می مانند.ماهی گیر فقط یک تکه طعمه می خواهد .بقیه ی کار خیلی راحت است بعد ،قفس،بالا می آید و در ادامه برگزاری مراسم شام در اسکله.

تعریف موفقیت

خیلی از انسان ها ،مثل خرچنگ ها ،همرنگ جماعتند و تحت تاثیر این ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این ذهنیت گله ای از طرف مدرسه،فرهنگ شرکتی ،رسانه ها و جامعه به خوردمان رفته است .تشویقمان می کنند شرایط فعلی را دنبال کنیم .این موضوع برای بیشتر مردم یعنی کارمند شدن ؛واین دقیقا همان کاری است که ۹۰ درصد مردم دنیا می کنند .وقتی تصمیم میگیرید از آن نود درصد فاصله بگیرید وارد قطار وحشت کارآفرینی می شوید مثل خرچنگ تنهایی هستسید که می خواهد تله را ترک کند.وقتی تصمیم می گیرید کارآفرین شوید متفاوت شوید و از آن گروه ۹۰ درصدی بیایید بیرون ،اتفاق عجیبی می افتد .دوستان ،خانواده و همکارانتان ،عوض تشویق کردن و حمایت از شما ،مثل خرچنگ ها رفتار می کنند و زور می زننند شما را برگردانند به تله.

تعریف موفقیت

خرچنگ های انسانی معمولا از قدرت فیزیکی استفاده نمی کنند و دستتان را از تله نمی کنند.!نیازی ندارند از این کارها بکنند روش های موثر و زیادی در دست یا زبان دارند ؛کنایه ،شک،تمسخر،بی اعتنایی،طعنه ،اهانت،ریش خند،تحقیر،متلک،دست انداختن و کلی روش دیگر.روش های موذیانه که خرچنگ های اطارفتان استفاده می کنند تا چنگال هایتان را از جا بکنند و رویاهایتان را بکشند .ولی چرا این کار را می کنند؟خیلی هایشان دوست تان دارند.پس چرا باید از نظر احساسی آزارتان دهند و امیدها ،رویاها و آرزوهایتان را برای رسیدین به سطوح بالاتر از بین ببرند .؟

وقتی از شرایط فعلی خارج شوید،تبدیل می شوید به آینه ی غول پیکری که بزدلی شات را به رخ می کشید و نشان می دهید که در آن شرایط مانده اند.

دوعلت کلیدی وجود دارد:

۱-شما باعث می شوید بد به نظر برسند:

۲-به اندازه ی ما شجاع نیستند:

۱-وقتی از شرایط فعلی بیرون بیاید به آینه ی دقی تبدیل می شوید که بازتابی است از واقعیت زندگیشان .می دانند باید همان کاری را بکنند که شما می کنید،ولی می ترسند,و انتخاب شما بزدلی شان را تابلو می کند برایشان راحت تر است عوض این که به شما ملحق شوند مسخره تان بکنند یا زور بزنند کاری را که می کنید ،احمقانه ،پرخطر و محتمل به شکستنشان دهند تا تسلیم شوید برگردید به گروه و آن آینه را بشکنید.

۲-نمی توانند امنیت شرکتی ،یعنی پرداختی کارمندی و مزایای ضعیف اش را رها کنند .کاری که انجام می دهید مناسب الگوی ذهنی شان نسبت به دنیا نیست و آن قدر شجاعت ندارند که از الگو شما تقلید کنند.مسخره کردن تان از دنبال کردن تان راحت تر است.

کلام آخر:

به شما پیشنهاد می کنم درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته است را دانلود کرده و ببینید و نظرات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست