ازدواج entj

ازدواج entj ها می تواند یکی از موضوعات جذابی باشد که اگر ما روی آن متمرکز شویم دارای این تیپ شخصیتی باشیم می توانیم روابط و یک ازدواج موفقیت آمیز داشته باشیم

ازدواج entj با یک entj دیگر

شادی ها :

مانند سایر گونه های شخصیتی که دارای چهار ترجیح مشترک هستند ENTJها برای درک کردن یکدیگر با مشکل جدی روبرو نیستند .این زوج هردو منطقی و قاطع هستند و ارزش های مشابه فراوان دارند .هر دو از صلاحیت بسیاری بهره دارند برای رسیدن به موفقیت و دستیابی به هدف هایشان سخت کوش هستند.ENTJها بسیار بلند پرواز می باشند و گاه کارشان را مقدم بر همسر و خانواده ارزیابی می کنند.اما از آنجایی که در این اولویت ها سهیم هستند معمولا در مقام حمایت از یکدیگر می باشند و کدیگر را برای رسیدن به آموزش های بیشتر و موفقیت های شغلی دتشویق می کند .

ENTJها مردمانی فعال ،پرانرژی و دارای علایق فراوان هستند که آن را اغلب با خوشحالی باهمسرانشان و دیگران درمیان می گذارند .ENTJها معمولا می توانند به معانی ضمنی پی ببرند .به لحاظ فکری و عقلی بسیار کنجکاو هستند و به بحث و گفت وگو علاقه ی فراوان دارند .آنها دوست دارند با اشخاص مختلفی در رابطه و در تماس باشند.

از آنجایی که زوج های ENTJاز نقاط قوت مشابهی برخوردارند در نقاط ضعف متعدد هم سهیم هستند .ENTJها از کارهای تکراری و روزمره مانند کارهای خانه وحفظ و نگهداری دلخوششی ندارند .وقتی انجام دادن این کارها بردوش همسری می افتد که از آنها کمتر بدش می آید ،که این شخص اغلب زن خانه است رنجش می تواند به سبب توزیع غیر منصفانه ی کارها انباشت شود .از آنجایی که ENTJها تمایل به کمال طلبی دارند وقتی معیار های سطح بالای آنها برآورده نمی شود ممکن است ناراحت شوند .

ENTJها به طور طبیعی رقابت آمیز هستند و درنتیجه ممکن است موفقیت های خود را با یکدیگر مقایسه کنند از جمله می توان به موفقیت های شغلی اشاره کرد .هیچ کدام از این زن و شوهر حاضر نیست دست از کار شغلی خود بکشد و تشکیل خانواده بدهد .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟

گرچه ENTJها بسیار پرحرف و اهل صحبت هستند کمتر به خواسته ها و احساسات دیگران توجه دارند این زن و شوهر به سادگی اشتباهات خود را برگردن نمی گیرند.

ازدواج entj

ازدواج entj با یک intj:

ENTJ با INTJ:

به سه ترجیح مشابه ENTJ ها و INTJها در بسیاری از لحاظ باهم وجه اشتراک دارند .هردو به کسب دانش رسیدن به صلاحیت ،شایستگی وقدرت علاقه ی فراوان دارند.آنها برای خود و برای همسرانشان معیارهای سطح بالا در نظر می گیرند.زن و شوهر این گروه به شدت بلند پرواز و جاه طلب هستند.در ضمن منبع بزرگ حمایت از یکدیگر هستند و از شور ،اشتیاق و علایق مشترک فراوان برخوردارند .به یادگیری علاقه ی بسیار دارند و وقتی باهم هستند به بحث های آموزشی متعدد می پردازند .از آنجایی که ENTJ ها و INTJ ها به شدت خیال پرداز و کاملا منطقی هستند می توانند درحل مسایل کارایی فراوان داشته باشند.علاوه بر تشابهات فراوان ENTJها و INTJها بدوا به خاطر سطوح متفاوت انرژی و نیاز های اجتماعی متفاوت جذب یکدیگر می شوند.

از آنجایی که intjها و entjها به هم شباهت بسیار دارند ،می توانند اشتباهات یکدیگر را به هم یاد آور شوند.هر دو معیار های سطح بالا دارند و مایلند در خانه های منظم و مرتب زندگی کنند .گرچه به ندرت در زمینه های پاکیزگی باهم بحث و مشاجره می کنند.هیچ کدام علاقه ی چندانی به انجام دادن کارها ی خانه ندارند.

ازدواج entj با یک intp:

entj ها و intpها در دو ترجیح باهم وجه مشترک دارند .این زوج در بسیاری از ارزش های اصولی وحدت نظر دارند .هردو به داشتن صلاحیت بها می دهند و تشنه ی دانش و یادگیری هستند .این زن و شوهر از استقلا برخوردارند و مستقل فکر می کنند .آنها از بحث کردن باهم لذت می برند .دوست دارند درباره ی موضوعات مختلف باهم بحث کنند و نظرات مخالف را بسنجند .در ضمن برای نظرات یکدیگر احترام قایل باشند .آنها درباره ی کتاب فیلم های سینمایی تئاتر و چیزهای دیگر بحث می کنند.entjها و intpها اغلب می کوشند در شراکتی برابر به سرببرند و پایبند باورهای اجتماعی که به تفاوت های جنسیتی بها می دهد باقی نمانند.این زوج به انواع یادگیری ها علاقه مندند و مایلند چیزهای جدید را امتجانم کنند .اما تفاوت های آنها موجب بیشتری مجذوبیت شان به یکدیگر است.entjها مجذپب استقلال رای ،ایده های بزرگ،آرامش و انرژی فراوان intpها هستند .intpها هم معمولا اشخاصی پذیرا هستند و ازاین رو entpها بخصوص entjمونث از اینکه ابراز وجود می کنند و بلند پروازی های خود را به نمایش بگذارند لذت می برند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
چگونه میتوان فروشنده موفقی بود

اختلافات روزانه ای که ناشی از تفاوت های این زوج است می تواند سبب نارضایتی های میان این زوج شود .آنها از انجام دادن کارهای منزل لذت نمی برند و از این رو ممکن است هر دو از انجام دادن کارهای خانه خودداری ورزند .با توجه به احساس اضطراری که این زوج برای تمام کردن پروژه های خود دارند وباتوجه به علاقه شان به نظم و ترتیب entjها بیشتر به انجام دادن این کار علاقه دارند اما نبود شرایط کار مساوی ممکن است سانجام سبب شود که نابرابری تقسیم کارها اعتراض بکنند.

ازدواج entj با یک enfj:

ENTJبا ENFJ:

entjها با enfjها تنها در یک ترجیح باهم اختلاف دارند ودارای وجه مشترک فراوان می باشند .نوعا این زوج ها بسیار پر انرژی دوستانه و اجتماعی هستند و دوستان و معاشران فراوان دارند .از اینکه در جوامع خود فعال باشند لذت میبرند و داوطلبانه خود را برای انجام دادن بسیاری از فعالیت ها ی اجتماعی متعهد می سازند .

entjها و enfjها دوست دارند کارهایشان برنامه ریزی شده و سازمان یافته باشد .پاکیزه بودن را دوست دارند .این زوج علاقه مند است که به سرعت دست به انتخاب زند سریعا تصمیم بگیرد و بعد به سروقت چالش بعدی برود.

گرچه ویژگی های مشترکشان منبع مجذوبیت اولیه ی آنها به یکدیگر است،تفاوت هایی که با هم دارند آتش اشتیاق آنها را شعله ور می سازد.entjها اغلب مجذوب انرژی مثبت enfjها ،گرمی و محبت آ»ها می شوند .برای entjها دل های باز و گشوده ی enfjها منبع جذابیت و الهام است.

تفاوت اصولی میان enttjها و enfjها در زمینه ی تصمیم گیری است .entjها بسیار تحلیل گر هستد و تحت تاثیر منطق و استدلال می باشند.برای آنها تقریبا غیر مکن است چیزی را که معنا و مفهوم ندارد بپذیرند .برای صداقت و شایستگی بیش از هرچیز دیگری ارزش قایل هستند

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
چگونه نيازهاي مشتري را تشخيص دهيم
ازدواج entj

ENTJ با ENFP:

entj ها و enfpها در دوترجیح .جه مشترک دارند و در نتیجه از زندگی خود راضی هستند و در پیوند و ارتباط نزدیک باهم به سر میبرند .این زن و شوهر رفتاری دوستانه دارند فعال و پر انرژی هستندو علایق،دوستان و تعهدات فراوان دارند .آنها کاملا کلامب هیتند و احساسات خود را ابراز می کنند.از مشرب خوش برخوردارند و این اسباب شادی آنها را فراهم میسازد.خانه های ENTJها و ENFPها نوعا پر ازفعالیت است.بسیاری از دوستان آنها به خانه هایشان رفت و آمد می کنند . این زوج ها دوست دارند درباره ی تجربه هایشان حرف بزنند و نظرات شان را باهم درمیان بگذارند .به راحتی به امکانات و مفاهیم ضمنی توجه می کنند.دوست دارند درباره ی سیاست ها و هنر ها صحبت کنند .از شاخه ای به شاخه ی دیگر بپرند .ENTJها و ENFPها نگرش یکدیگر در قبال جهان را درک از شور و اشتیاق یکدیگر حمایت می کنند.

کلام آخر:

به شما پیشنهاد می کنم درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته دانلود کرده وببینید و ما منتظر نظرات شما در بخش نظرات هستیم….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست