ادراکی یا قضاوتی

ادراکی یا قضاوتی یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد مواردی که در روند شخصیت شناسی خیلی میتواند اثر گذار باشد و مستقیما مربوط میشود به سازمان دهی دنیا . با من همراه باشید

از ادراکی یا قضاوتی تا داوری کننده j ملاحظه کننده p

بعد چهارم تیپ شخصیتی بستگی به این دارد که آیا می خواهیم به شکل سازمان یافته تری زندگی کنیم (تصمیم بگیریم )و یا داشتن استقلال بیشتر را ترجیح می دهیم (کسب اطلاعات).بار دیگر این دو بعد در دو نهایت قرار می گریند که در حد فاصل آنها انتخاب های متعددی وجود دارد .

کسانی را که ترجیح به داوری دارند،(داوری کننده )می نامیم .این اشخاص بیشتر می خواهند در نظم و ترتیب بخصوصی کار کنند.واگر کارهایشان ساختار کافی داشته باشد ،راضی تر هستند .این اشخاص روحیه ی داوری کننده دارند و تصمیم گیری را دوست دارند .داوری کننده ها دوست دارند زندگی را کنترل کنند .کسانی را که ترجیح ادراک کننده دارند ما ملاحظه کننده می نامیم .این آخاص آزادی را دوست دارند و ترجیح می دهند انعطاف پذیر باشند .اینها نگرشی دریافت کننده دارند .آنها می خواهند به جای کنترل زندگی آن را درک کنند .

داوری کننده ها لزوما ایرادگیر نیستند .آنها صرفا می خواهند مسایل را حل کنند اما ادراکی ها به گزینه های مختلف نظر دارند .

ادراکی یا قضاوتی

تفاوت مهم میان داوری کننده و ملاحظه کننده ها ب سر مساله خاتمه مذاکره است .داوری کننده می خواهند به ختم مقال برسند و پرونده را ببندند .اما ملاحظه کننده ها از سوی دیگر وقتی مجبور به تصمیم گیری باشند احساس تنش می کنند .آنها به کفایت مذاکره و به انتها رسیدن علاقه ندارند و ترجیح می دهند که گزینه ها یمختلف را دریافت کنند .

البته همه اشخاص تا حدی داوری کننده و تا اندازه ای ملاحظه کننده هستند . و همانطور که در موارد قبلی توضیح دادیم هیچ کس صددرصد داوری کننده یا ملاحظه کننده نیست.

وقتی سهیلا ،که یک ملاحظه کننده است داوطلب شد که خبرنامه ماهانه یک کتاب فروشی محلی را تهیه کند به نظر می رسد که سهیلا برای این شغل بسسیار مناسب باشد .او از ذوق هنری خوبی برخوردار بود و قبلا هم اینکار را کرده بود .سهیلا شروع به گرد آوری مقاقلات و تاریخ های مهم کرد اما اولین ماه گذشت و خبرنامه ای آماده نشد .وقتی موضوع را از او سوال کردند گفت مادرش برای دیدن او آمده بود یکی از فرزنداش بیمار شده بود شوهرش یک هفته به اسکی رفته بود و او نتوانسته بود آن طور که مایل بود کاری صورت دهد .از آن گذشته در گردآوری اطلاعات موردنظرش با مشکلی مواجه شده بود و هنوز نتوانسته تلفنی با چند نفر صحبت کند .بالاخره کتاب فروشی مورد اشاره در مدت شش ماه دو خبر نامه منتشر ساخت که سهیلا از بابت آن خوشحال بود .

اما مدیر کتابخانه از این رفتار سهیلا بسیار نارحت بود .مدیر کتابخانه که یک داوری کننده است که انتظار داشت روز اول هرماه خبرنامه چاپ شده باشد .او از رفتار سهیلا به قدری ناراحت بود که سرانجام وظیفه تهیه خبر نامه را شخصا بر عهده گرفت .او در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کمترین مشکلی نداشت و اگر احیانا مقاله ای از راه نمی رسید خبرنامه را بدون آن چاپ می کرد گاه مطالب چاپ شده مشکلاتی داشتند اما خبرنامه همیشه سروقت به چاپ می رسید .

داوری کننده ها دنیای منظم و برنامه ریزی شده را می پسندند .آنها به ساختاری علاقه مند که شروع ،میانه و پایانی داشته باشد . آنها دوست دارند که کنترل امور را به دست داشته باشند .تصمیم گیری را دوست دارند .داوری کننده ها مسایل را سیاه و سفید می بینند .دوست دارند موضوعات فیصله پیدا کنند و یادر هوا باقی نمانند .داوری کننده ها خودشان را به راحتی تطبیق نمی دهند و معمولا شگفت زده شدن را دوست ندارند .

ملاحظه کننده ها دوست دارند یک دنیای انعطاف پذیر زندگی کنند و به داشتن استقلال علاقه مند هستند .تحت تاثیر ساختار احساس فشار می کنند .ملاحظه کننده ها خود را با موقعیت های جدید و تغییرات تطبیق می دهند و تصمیم گیری را به عقب می اندازند .هرگاه بتوانند مسایل را فیصله نیافته باقی می گذارند .دوست دارند که قضاوت را تا حد امکان به عقب بیاندازند .ملاحظه کننده ها مسایل را در سایه های خاکستری می بینند و در تمامی زمینه ها ی زندگی ا ز اتفاقات غیر منتظره لذت می برند.

یک داستان برای شناخت ادراکی یا قضاوتی

محمد و رضا سرانجام تصمیم گرفتند که به لحاظ جسمانی به خودشان سرو سامانی بدهند و به اصطلاح سر فرم بیایند .از این رو به اتفاق به یک فروشگاه لوازم ورزشی مراجعه کردند تا برای خود دوچرخه بخرند .محمد که یک ملاحظه کننده است فروشنده ای را پیدا گرد و به مدت نیم ساعت از او صدها سوال کرد مطمعن نبود که کدام دوچرخه برای او بهتر است.محمد سرانجام بدون اینکه دوچرخه ای بخرد از فروشگاه بیرون آمد .او به فروشنده گفت باید در این مورد بیشتر فکرکند .سر راه خانه به دو فروشگاه لوازم ورزشی دیگر هم سر زد تا اطلاعات بیشتری به دست آورد .

ادراکی یا قضاوتی

رضا که یک داوری کننده است چند دقیقه ای به تمام دوچرخه های موجود نگاه کرد بع فروشنده فروشنده ای را پیدا کرد و گفت کدام دوجرخه را پیشنهاد می کنید وقتی فروشنده بهترین دوچرخه فروشگاه را به او پیشنهاد کرد او گفت عالی است همین را بر می دارم .

در دنیای کار هم این دو سبک متفاوت می توانند تضاد ها و تعارض هایی را به وجود آورند بخصوص اگر داوری کننده ها و ملاحظه کننده ا به اتفاق زیر فشار باشند .طبق معمول اشخاص دوست دارند از ترجیح یکدیگر باخبر باشند .دانستن اینکه مردم طبیعتا رفتارهای متفاوتی را به نمایش می گذارند .رفتار های به ظاهر نارحت کننده نه تنها بهتر تحمل می شوند بلکه به راحتی بیشتری می توان آنها را پیش بینی کرد .

یک داستان دیگر برای شناخت ادراکی یا قضاوتی

لیلا و سوزان هردو کارمند واحد آموزش به شرکت ها هستند .یک بار قرار شد این دو یک دوره آموزش مدیریت یک روزه را برای مدیران یک شرکت اجرا کنند .این دو به تنهایی بارها این دوره را اجرا کرده بودند اما این اولین بار بود که می خواستند برنامه را به اتفاق اجرا کنند .از این رو مطالب برنامه را برای تدریس میان خود تقسیم کردند .لیلا یک ملاحظه کننده است قرار شد برنامه را راس ساعت ۸ صبح شروع کند و مقدمه ای را به مدت ۳۰ دقیقه درس بدهد.بعد سوزان که یک داوری کننده است قرار شد که به مدت یک ساعت اولین بخش برنامه را درس بدهد .در مجموع این برنامه یک ساعت و نیم ساعت وقت می گرفت ساعت ۱۰ هم فرصت زنگ تنفس بود .

در ساعت ۸ از بیست و پنج شرکت کننده هفت نفر هنوز نیامده بودند.سوزان می خواست که برنامه به هر صورت شروع شود اما لیلا معتقد بود صبر کنند تا بقیه هم از راه برسند تا آمدن بقیه ۱۵ دقیقه طول کشید وقتی لیلا مقدمه دوره را توضیح می داد بسیاری از حاضران در جلسه سوالاتی را مطرح کردند سوزان در جواب می گفت که در جریان برنامه در طی روز بسیاری از سوالات آنها خود به خود جواب داده می شود اما لیلا معتقد بود که بهتر است در همان لحظه به آنها جواب بدهند .وقتی لیلا کارش را تمام کرد .ساعتد ۹ صبح بود و معنای این آن بود که سوزان برنامه خود را به جای نود دقیقه در سصت دقیقه تمام کند .سوزان به سرعت مطالب را به طور فشرده و بعضا کوتاه توضیح داد در پایان برنامه او به شدت احساس استرس می کرد.و در ۱۰ دقیقه زنگ تنفس آنها باهم به اختلاف نظر خوردند ولی از آنجایی که این دو مدرس باید باقیمانده روز را به اتفاق درس می دادند . به این نتیجه رسیدند درباره چگونگی درس دادنشان باید به توافق برسند .

یکی از نشانه های ترجیح شما میان دو بعد ملاحظه کننده و داوری کننده بودن شرایط روی می زکار شماست ومعمولا اما نه لزوما همیشه میز شخصیت داوری کننده مرتب است سازمان خوبی دارد داوری کننده می تواند به راحتی اقلام مورد نیازش را پیدا کند اما روی میز شخصیت ملاحظه کننده معمولا و نه همیشه شلوغ است ممکن است روس آن همزمان به چند کار و نامه رسیدگی شود .مدادها و قلم ها و کاغذ ها محل مشخصی ندارند

کلام آخر

ترجیح شما کدام است؟ به شما توصیه میکنم حتما درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار داده شده است را ببینید منتظر شنیدن نظرات شما در بخش نظرات هستم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست