مهارتهای فرزندپروری چیست

مهارتهای فرزندپروری چیست یکی از مواردی است که خیلی از پدر و مادرها درباره ی آن با مشکل خیلی سختی مواجه هستند ما براساس روانشناسی کنترل درونی می خواهیم در این مقاله راه حل هایی ارائه دهیم به شما پیشنهاد می کنم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید .

از مهارتهای فرزندپروری چیست تا راه کارهای پرورش کودکان از نظر تئوری انتخاب :

بدرفتاری با کودک ،طرد او و غفلت نسبت به نیازهایشان اگر چه بسیار فراگیر است ولی دلیل اصلی ناخرسندی خانواده خانواده ها نیست .بخش اعظمی از ناخشنودی خانواده ها ناشی از کوشش والدین به وادار ساختن کودکان به کاری است که مایل به انجامش دنیستند .نیت والدین غالبا خیر است،ولی کودکان به ویژه آنهایی که کمی بزرگتر هستند برای دستیابی به آازدی شخصی دربرابر تلاش های والدین خود مقاومت می کنند .سال ها بعد نیز این اختلاف و تعارض دوباره به گونه ای دیگر پدیدار و آن زمانی است که کودکان دیروز ،پدر و مادر سالخورده خود را به کارهایی وادار می کنند که والدین دوست ندارند انجام بدهند کارهایی مانند منع رانندگی ،زندگی با یکی از فرزندان یا نقل مکان به خانهسالمندان تا مراقبت از آنان راحت باشد.چیزی که این برخورد ها را مصیبت بار تر از تعارضات زناشویی یا تعارضات غیر خانوادگی می کند این است که والدین وفرزندان برای همیشه در دنیای مطلوب یکدیگر حضور دارند.هیچ پاسخی برای این موضوع ندارم که با والدین سالمند چه باید کرد .شاید هیچ پاسخ مشخصی برای مساله وجود نداشته باشد،اما هر چه والدین سالمند و فرزندان آنها در زمانی که هنوز سالمندان روی پای خود هستند و توان مراقبت از خود را دارند باهم بهتر کناربیایند و سازگاری بهتری باهم کنار بیایند و سازگاری بهتری باهم داشته باشند ،به ندرت ممکن است این مشکل پیش بیاید .والدینی که فرزند مدرسه ای دارند گاها می خواهند بدانند (آیا باید از مسولییت والدینی خود دست بشوییم ؟بگذاریم که هرکاری که دلشان می خواهد انجام دهند ؟)البته که منظور من این نیست بلکه منظورم این است که وقتی با کودکان سرو کار داریم باید از محدوده های خود آگاه شویم و در این محدوده حداکثر تلاش خود را بکنیم .هرچه بیش تر پای خود را از این محدوده بیرون بگذاریم .با توفیق کم تری روبرو می شویم .آنچه مردم و به ویژه والدین را نگران می کند این است که تئوری انتخاب وقتی می گوید :(ما فقط می توانیم رفتار خود را کنترل کنیم )ما را در تغییر دادن رفتار بچه ها یا دیگران ،زمانی که می خواهیم رفتار آنها را تغییر دهیم ،محدود می کند و دست مارا می بندد.این موضوع همانقدر که در خصوص افت تحصیلی مصرف مواد مخدر فرزندان مارا محدود می کند در مورد الکی شدن ،ولگردی و بیکار شدن های مکررشان نیز دست مارا می بندد.

مهارتهای فرزندپروری چیست

مهارتهای فرزندپرورفی چیست و محدودیت ها:

مهارتهای فرزندپروری چیست از مواردی است که:

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
دانلود رایگان: معرفی همه ی تیپهای شخصیتی در ۹ ثانیه

این محدودیت های فرزند پروری را دائم باید یاد آوری کنیم چرا که مردم به ویژه والدین نمی خواهد بپذیرند وقتی از شیوه رفتار فرزند خود رضایت ندارند در برخورد با آنها خیلی دستشان باز نیست وبا محدودیت هایی روبرو هستند .(ما فقط می توانیم رفتار خود را کنترل کنیم و تنها چیزی که می توانیم به دیگران-فرزند ،پدر،مادر ،همسر ،کارمند زیر دست و همکار-بدهیم اطلاعات است .)این اطلاعات می تواند تهدید ،تنبیه ،رشوه و حبس باشد ،ولی بازهم اطلاعات به شمار می آید .رونشناسی کنترل بیرونی جز روش های افراطی مثل محدودیت فیزیکی ایجاد کردن برای کودک غیر قابل کنترل ،راه حل دیگری برای این مشکل ندارد از آنجا که فعلا تنها روانشناسی موجود همین نوع روانشناسی است تعجبی ندارد که بسیاری از این مشکلات ،حل نشدنی بنظر می رسند .تعداد اندکی از این افراد حاضرند بپذیرند تلاش ما در کنترل فرزندان باعث می شود تنها عاملی است که می توانیم با آن روی فرزندان خود کمی کنترل داشته باشیم ،یعنی رابطه را تخریب کنیم .اصل بدیهی تئوری انتخاب در زمینه فرزند پروری این است :(اگر می خواهید فرزندان شما در طول دوره رشد،شاد ،موفق و با شما نزدیک و صمیمی باشند ،کاری نکنید که فاصله بین شما و آنها زیاد شود و از هم دور شوید.)

برای کسانی که گرایش دارند دریگران را کنترل کنند ناممکن است این اصل اساسی و مهم روانشناسی کنترل درونی و تئوری انتخاب را بپذیرند ؛زیرا معنای این اصل بدیهی آن است که از انتقاد ،تهدید،شکوه و شکایت ،تحقیر و تنبیه یا رشوه در مورد اطرافیان و ار جمله فرزندان پرهیز کنید.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
شخصیت های معروف estj

مهارتهای فرزندپروری چیست و اصل های اساسی

در واقع این اصل اساسی به کودکان محدود نمی شود .این اصل درمورد روابط انسانی صادق است و نقطه آغازین استفاده از تئوری انتخاب در زندگی است .هیچ کاری را که باعث می شود از دیگران دور شوید انجام ندهید.شاید این کار برای شما خیلی خوشایند نباشد ولی هرچه این کار،یعنی کنترل دیگران را کم تر انجام بدهید بهتر است .در این جا پیشگیری یعنی ممانعت از قطع یک رابطه روبه شکست بهترین کاری است که می توانید انجام دهید .فرزندان بزرگ می شوند و روابط ضعیف و نامناسب اغلب بهبود می یابند اما اگر شکاف و جدایی شدید باشد رابطه ها ممکن است بهتر شد ولی هرگز آن گونه ای نخواهد شد که واقعا والدین و فرزندان می خواهند.

مهارتهای فرزندپروری چیست

پرورش فرزند براساس تئوری انتخاب:

تئوری انتخاب زمانی موثر واقع می شود که از آن برای پیشگیری از بروز مشکلات استفاده شود.اگر به زندگی افرادی که می دانید مشکلات رابطه ای دراز مدت دارند توجه کنید،یا به مشکلات رابطه ایخودتان صادقانه نگاهی بیندازند می بیند که تعداد اندکی از ما می توانیم برای مشکلات راه حل های موثری بیابیم .در بیش تر موارد مشکلات مزمن می شوند و حل نشدنی سرانجام با پایین تر و پایین تر آوردن سطح توقعات خود از رابطه هایمان یاد می گیریم با ازدواج و زندگی مشترک ناخشنود خود به زندگی ادامه دهیم .به نظر من در خصوص فرزندان خود نیز به همین شیوه عمل کنیم .ما سرخوردگی و نامیدی خود را با طرد کردن آنها نشان نمی دهیم بلکه انتظاراتمان را از آنها کم می کنیم و آنان نیز متقابلا انتظار خود را از ما کم تر و کم تر می کنند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
شغل مناسب enfj

بزرگترین نگرانی بیش تر والدین آینده فرزندانشان است و این که آیا زندگی شاد و موفقی خواهند داشت یانه؟از نظر من چیزی که به اندازه همین نگرانی والدین اهمیت دارد این است که آیا انها دوست دارند وقت خود را با ما بگذارنند؟و آیا ما دوست داریم اوقاتمان را با آنها بگذارنیم ؟آگر آنها خشنود باشند و دوست داشته باشند که بخشی از وقت خود را با ما بگذرانند در جایگاه والد به عنوان والدین احساس سعادت و خشنودی می کنیم .بیشتر ما به دنبال آن نیستیم که فرزندانمان کارهای خارق العاده ای بکنند یا آدم خارق العاده ای بشوند.این طور به ننظر می رسد که ما به قدر کافی از تئوری انتخاب آگاهی داریم که بفهیم فقط تا حد معینی می توانیم فرزندان خود را به سوی قله های پیشرفت برانیم .می توانیم به آنها در آن جهت کمک کنیم حامیشان باشیم امادر نهایت آنچه آنها می شوند در کنترل ما نیست .بسیاری از ما با پیروی از این باور سوم روانشناسی کنترل بیرونی مبنی بر این که ما می دانیم چه چیزی برای فرزندمان خوب است به پاداش تنبیه متوسل می شویم تا آنها را وادار کنیم کاری انجام دهند که نه تنها در مجبور کردنشان به انجام کاری می خواهیم توفیقی به دست نیاوریم بلکه رابطمان را با آنان نیز خراب می کنیم

کلام آخر:

به شما پیشنهاد می کنم درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته است دانلود کرده وببینید و نظرات خود را با ما در بخش نظرات سایت به اشتراک بگذارید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست