شغل مناسب enfj

شغل مناسب enfj طبیعتا مثل خود همین تیپ شخصیتی باید خاص باشد نه اینکه این تیپ توانایی کار کردن در زمینه های مختلف را نداشته باشد ولی این تیپ برای یک سری مشاغل خیلی بهتر جواب میدهد با من همراه باشید

از شغل مناسب enfj تا رضایت شغلی:

۱-به من امکان بدهد با همکاران ،مراجعان ،مشتریان و غیره روابط گرم و متقابلی داشته باشم .

۲-به من امکان بدهد راه حل هایی خلاق برای پروژه هایی که به آنها اعتقاد د ارم پیدا کنم و بتوانم نتایج مثبت تلاش هایم را برای دیگران ببینم .

۳-کار در محیطی انجام شود که انتظارات در آن روشن باشد و رشد شخصی تشویق گردد

۴-به من اجازه بدهد عضوی از تیم سایر اشخاص خلاقی باشم که من به آنها اعتقاد دارم .

۵-به من فرصتی بدهد که راه حل هایی خلاق برای مسایل مختلف پیدا کنم و بعد آنها را با سایر اشخاص حمایتگر و علاقه مند در میان بگذارم .

۶-فعالیت در محیطی فعال و چالش گرانه انجام شود و به من امکان بدهد که در آن واد به چند پروژّ رسیدگی کنم.

۷-به من امکان بدهد که از مهارت های سازمانی و تصمیم گیری خود استفاده کنم و روی پروژه های خودم کنترل و مسولیت داشته باشم .

۸-به من انواع مختلفی از فعالیت ها را بدهد تا به شکلی خوب ،برنامه ریزی شده و منظم از آنها استفاده کنم.

۹-شغل من در محیطی باشد که از تعارض و تنش بین افراد به دور باشد.

۱۰-مرا در معرض ایده های نو قرار بدهد و به من امکان بدهد تا روش های جدید را بیاموزم و بخصوص به روش هایی توجه داشته باشم که زندگی دیگران را بهبود بخشد .

شغل مناسب enfj

از شغل مناسب enfj تا حرفه های مناسب آن

ENFJ ها به سبب ترکیب ترجیحاتی خود به طور طبیعی جذب مشاغل مختلف می شوند. در فهرست کردن مشاغلی که میان ENFJ ها علاقه مند و عمومیت دارد،توجه به این نکته ضرورت دراد که اشخاص موفقی از انواع تیپ ها در تمام مشاغل حضور دارند اما مشاغل زیر بیشتر مورد پسند ENFJ ها قرار می گیرند .برخی از دلایل آ» هم مشخص است .این فهرست کاملا جامعی نیست ولی سعی کرده ایم که در آن به مهم ترین مشاغلی که قبلا به آن توجه داشته اید اشاره کنیم .گرچه تمام این حرفه ها پتانسیلی برای رضایت خاطر شغلی به دست می دهند ،تقاضای آهی برای برخی از مشاغل احتمالا بیش از تقاضا برای مشاغل دیگر خواهد بود با توجه به بررسی های ما مشاغلی که به صورت حروف ایرانیک نوشته شده است بیشترین میزان رشد را در چند سال اینده خواهد داشت .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
تیپ شخصیتی استیو جابز

ارتباطات

-مدیر بخش تبلیغات -متخصص روابط عمومی -مدیر ارتباطات -نویسنده روزنامه نگار -هنرمند ،سرگرم کننده -مسوول جمع آوری وجوه سرمایه -مسوول استخدام -مدیر برنامه های تفریحی-تولید کننده تلوییزیونی -مدیر بازاریابی (رادیو ،تلویزیون )-طراح اطلاعات گرافیک-هنرمند گرافیک-گزارشگر و خبرنگار-مدیر ویرایش –

WNFJ ها ارتباط برقرا کننده های ماهری هستند .انگیزه آنها برای درک و راضی کردن افراد قوی است.از این رو ادب و آداب معاشرت سطح بالا برخوردارند.آنها در مواقعی کلام رابه نوشته ترجیح می دهند.اما بسیاری از ENFJ ها نویسندگان خوبی هم هستند .آنها از فرایند جمع آوری اطلاعات از طریق ملاقات با اشخاص و مصاحبه با آنها لذت میبرند.و به جنبه های شخصی و خصوصی بها می دهند .دنیای تبلیغات و روابط عمومی وجمع آوری وجوه سرمایه ای اغلب برای این جماعت شغل مناسب است .این ونه از تیپ شخصیتی به سرعت با مراجعان مشتریان وهمکاران روابط حسنه برقرا می کنند و می تواننند متقاعد کننده تولید کننده استخدام کننده و یا ساستمدار باشند .اینها طبیعتا سیاست مدارند و از اینکه کارهای گروه های بزرگ و کوچک را هموار کنند لذت می برند.

مشاور

-روانشناس-تسهیل کننده مشاور شغلی -مشاور شخصی-روحانی -مشاور شرکت در امور استخدام ها -مشاور در کمک کردن به کودکان-مشاور برنامه های تفریحی -روانشناس تحصیلی -مشاور و راهنما

شمار کثیری از ENFJ ها از اینکه به دیگران کمک می کنند تا از زندگی خود لذت ببرند شادمان می شوند.آنها از اینکه به مراجعان خود کمک کنند تا از مباحث شخصی مطلع شوند و بر موانع غلبه کنند لذت می برند.ENFJ ها معمولا گرم و پر محبت و درمانگرهایی با نفوذ هستند .آنها از داشتن شغل د مساجد و مراکز خیریه و فرهنگی و مجامع روحانی لذت می برند .آنها می توانند ارزش های خود را با دیگران در میان بگذراند و به خود و به دیگرا کمک کنند که به حداکثر توانمندی خود برسند.آنها به راحتی راه چاره ها و یا انتخاب های احتمالی را تشخیص می دهندو می توانند به مشتریان و مراجعان خود کمک کنند تا انها هم اینها را ببینند .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
دانلود رایگان: تاریخچه و سیر تکاملی شخصیت شناسی MBTI
شغل مناسب enfj

امور آموزشی -خدمات انسانی

-آموزگار بهداشت ،هنر ،نمایشنامه نویسی ،زبان -استاد دانشگاه :دروس انسانی -مبصر دانش آموزان -کتاب داری -مددکار اجتماعی -مدیر سازمان های غیر انتفاعی -آموزگار تحصیلات ویژه -آموزگار کلاس های اول و دوم -آموزگار دوزبانه -خدمات به سالمندان -مدیر مرکز مراقبت از کودکان -مشاور در امور نوع دوستانه -مدیر برنامه آموزشی-مدیر خدمات اجتماعی -آموزگار علوم زندگی دردبیرستان و دانشگاه-تدریس مباحث مربوط به رشد کودک-مدرس بهداشت عمومی-مدیر دانشگاه -مدیر فعالیت های مذهبی -جامعه شناس –

ENFJ ها اغلب به امور آموزشی علاقه مند می شوند زیرا به آنها فرصت می دهد تا مستقیما باسایر اشخاص کارکنند .به آنها کمک می کنند تا رشد کنند و توسعه پیدا کنند.آنها ترجیح می دهند مساپلی را تدریس کنند که بتوانند به معنای مطالب توجه داشته باشند.آنها به محیط کاری هماهنگی احتیاج دارند تا به نقطه نظر ها احترام بگذارند و احساسات و انتخاب هایشانرا با یکدیگر سهیم شوند.

سازمان های خدمات انسانی اغلب برای ENFJ ها خوشایند است .زیرا این سازمان ها شرایطی به وجود می آورند که شخص می تواند برای بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران تلاش کنند .این اشخاص دوست دارند که اغلب در مشاغل رهبری ظاهر گردند و تا حد امکان پروژه های خود را کنترل کنند و از تلاش های خود نتایج مثبت بگیرند.

مراقبت های بهداشتی

-پزشکی کل نگر-متخصص برنامه های رژیمی غذایی -آسیب شماس زبان گفتار ،متخصص گوش -درمانگر شغل -کایروپراکتور-مسوول هماهنگی حمل و نقل -درمانگرهای اصلاحی –

در محدوده مراقبت های بهداشتی که به سرعت در حال رشد هستند این حرفه ها از وجود ENFJها برای تشخیص و درمان بیمارن استفاده فراوان میبرند .ENFJ ها اغلب به عوامل روانی احساسی و معنوی بیماری توجه دارند و اغلب در معرض روش های جدید درمانی به وجد می ایند .آنها معمولا از عوامل حل کننده مشکلات شغلی و آسیب شناسی گفتار و زبان خشنود می شوند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
دانلود رایگان: هر کدام از تیپهای شخصیتی در کودکی

بازرگانی – شماوره

بسیاری از مشاغل مختلف در محدوده حرفه مشاوره می تواند برای ENFJها اسباب رضایت شود زیرا در حالی که این اشخاص می توانند از استقلال کافیبرخوردار باشند.می توانند بادیگران درارتباط قرار بگیرند.ENFJها ،ارایه کننده ها و آموزش دهندگان بسیار خوبی هستند بخصوص اگر با اشخاصی کارکنند که به اثر بخشی آنها کمک نمایند.این اشخاص می توانند از خلاقیت فراوان بهره داشته باشند و به آنها کمک کنند تا اثر بخشی خود را افزایش دهند .

-مدرس بهسازی نیروی انسانی -مدرس فروش -استخدام کننده پرسنلی -کار در آزانس های مسافرتی -مدیریت در واحد های کوچک بازرگانی -طراح برنامه مدیر فروش -مشاور مدیریت -مدرس تیم های شرکتی -مدیر روابط کار -روانشناس صنعتی ،سازمانی-مدیر بخش تبلیغات -مدیر بخش بازاریابی-مدیر هتل و رستورتن -مدیر استعداد یابی -برنامه ریز حوادث ویژه

از شغل مناسب enfj تا تکنولوژی

در زمینه تکنولوژی نیاز شدیدی به کسانی هست که تکنولوژی را درک می کنند اما در ضمن از مهارت های ارتباطی خوبی برخوردارند .واسط و رابطخ بودن میان اشخاص درگیر کار تکنولوژی و مصرف کنندگان تکنولوژی ،خوشایند بسیاری از ENFJ هااست .زیرا این کار از یک سو نیاز آنها را به کمک کردن مرتفع می سازد و بعد شرایطی فراهم می سازد تا با همکاران در اترباط باشند.

مدیر خدمات مشتریان -مشاور تکنولوزی -مربی -مدیر پروژه -مسوول استخدام نیروی انسانی -مربی

کلام آخر

به شما توصیه میکنم برای بهتر درک کردن توانایی های این تیپ شخصیتی حتما درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته را از دست ندهید هرگونه سوالی داشتید در بخش نظرات بپرسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست