شخصیت isfp

شخصیت isfp یکی از دوست داشتنی ترین تیپهای شخصیتی است که همه ی ما با آنها کم و بیش سر و کار داشته ایم حالا ممکن است این شخصیت isfp خودمان باشیم پس ضروری است که ویژگی های این تیپ شخصیتی فوق العاده را بشناسیم

چگونه شخصیت isfp را بشناسیم ؟

isfp ها اشخاصی آرام و محجوب هستند درحالی که در ظاهر در نظر غریبه ها ممکن است سرد به نظر برسند ،بسیار حساس می باشند و به دیگران توجه و علاقه دارند .وقتی شما را بشناسند ،می توانند بسیار پر مهر و محبت باشند .آن ها راحت و آرام هستند ،علاقه دای به گنترل کردن دیگران یا نفوذ گذاردن بر آنها ندارند،اما می خواهند دیگران را راضی کنند .این تیپ شخصیتی لباس راحت میپوشد .به جنبه عملی بودن لباس بها می دهد .آن ها دوست ندارند توجه دیگران را به خود جلب کنند .

در زمینه های شغلی جاه طلب نیستند ،اما به کاری که می کنند تجه خاص دارند .آنها به کارهایی علاقه مندند که به طور ملمس به دیگران کمک کنند .این تیپ شخصیتی ترجیح می دهد که زمان فراغت خود را در طبیعت قرار بگیرد ورزش کند و صنایع دستی درست کند .از رفتن به سینما کنسرت و سایر فعالیت های فرهنگی هم لذت می برد.

شخصیت isfp

کلمات یا عباراتی که توجه شخصیت isfp را جلب می کند.

-کمک

-می توام حرفی بزنم که پیش خودت باقی بماند؟

-چقدر درایت به خرج دادی

-عجله نکن منتظر می مانم.

-از رفتار خوب و ملاحظه کارانه شما متشکرم .

چالش های ویژه شخصیت isfp

برون گراها از صرف وقتی که باید با isfpها بکنند تا آن ها به کاری مشغول شوند ،ناراحت می شوند.آن ها باید توجه که این تیپ شخصیتی لازم می داند ابتدا به اندازه کافی فکر کند و بعد دست به کار شود .شمی ها ممکن است به این نتیجه برسند که isfp ها جز به زمان حاضر نمی توانند به زمان دیگر یو مثلا آینده توجه داشته باشند .شمی ها باید به این افراد نشان بدهند که اگر آینده را در نظر بگیرندبهتر و بیشتر می توانند در کارشان موفق باشند.داوری کننده ها ممکن است از isfp ها از آن جهت ناراحت باشند که به اندازه کافی جاه طلب نیستند و به برنامه هایشان نمی چسبند .در ضمن ممکن است در نظزشان آن ها بیش از حد در تصمیم گیری مردد باشند .اگر چه داوری کننده ها اغلب می توانند isfpهارا به انجام کار مورد نظرشان تشویق و وادار کنند ،در صورتی موفق تر می شوند که بتوانند افراد با این تیپ شخصیتی را با برداشتن قدم های کوچک و کوتاه تشویق کنند . در این میان فکری ها با بیشترین چالش روبرو هستند.زیرا این تیپ شخصیتی بسیار حساس اس.فکری ها باید به این مهم توجه داشته باشند که با شخصیتی طرفند که قبل از هرکار به احساسات خود و دیگران بها می دهد و برایش مهم نیست دیگران او را منطقی و مستدل بدانند یا ندانند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
استخدام بهترین ها

چگونه به زبان شخصیت isfp صحبت کنیم

-به خلوت آن ها احترام بگذارید .آن ها برای انجام دادن کارهایشان زیر فشار قرار ندهید .

-مشخص و صریح حرف بزنید.

به نقطه نظرهایشان بها بدهید و نخواهید که آن ها را کنترل نمایند.

– با آن ها بحث و مشاجره نکنید ،بلند حرف نزنید .آرام و ملایم صحبت کنید

-به میل و علاقه آنها در کار کمک به دیگران بها دهید – به آن ها فرصتکافی بدهید تا به پیشنهادات شما پاسخ بدهند

-کارها را ساده و تفریحی کنید . به برنامه های اجتماعی توجه داشته باشید.

isfp:درون گرا ،حسی ،احساسی ،و ملاحظه کننده

isfpها آرام ،حساس و پرمحبت هستند و از واقع بینی فراوان بهره دارند.کم حرفند و نسبت به دوستان خود بسیار پر محبت و وفادار می باشند . آن ها به جای کلمه حرف ،در عمل محبت خود را نشان می دهند .ملایم و محتاط هستند .کارکرد اصلی شان احساسی بودن است .این گونه ی احساسی به ارزش های قدرتمند پایبند است.آنها تنها با دذوستان نزدیک خود حرف ها ی خصوصی شان را می زنند.این تیپ شخصیتی به شدت تحت تاثیر دردو رنج و بدبیاری های دیگران قرار می گیرند .شناختن این اشخاص مدتی طولانی به درازا می کشد زیرا موجوداتی خصوصی هستند و تنها به افراد خاصی اعتماد می کنند.

ISFPها به شدت حساس هستند و نگرانی های نزدیکان خود را به دل می گیرند.آن ها از روی کنجکاوی می خواهند از خواسته ها و نیاز های دیگران سر درربیاورند و از آنجایی که انگیزه فراوانی برای کمک به دیگران دارند اغلب خودشان را درگیر دیگران می کنند.از آنجایی که کارکرد چهارم آنها فکری بودن است احتمال دارد عینیت خود را از دست بدهند و در این جریان خسته و فرسوده شوند و از آنجایی که فاقد قدرت ابراز وجود هستند در مقام دفاع از خود صحبت نمی کنند و به همین جهت درمواقعی دیگران از آن ها سواستفاده می کنند .علاقه ی شدیدی به راضی کردن دیگران دارند و احساسات منفی خود را تامدت ها حفظ کنند .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
شخصیت های معروف infj
شخصیت isfp

ISFPها به شدت صبور و با انعطاف هستند ،دیگران و زندگی را به خوبی تحمل می کنند و به همین دلیل به ندرت اتفاق می افتد که از اعمال و بارهای دیگران انتقاد کند .دربرابر تغییرات مقاومت نمی کنند . دوست دارند در لحظه ید اکنون زندگی کنند .در چیهای ساده ،زیبایی و شادی را پیدا می کنند .از آنجایی که برای تعادل درونی اهمیت فراوان قایلند سعی می کنند زندگی شان تاحد امکان ساده باشد و به ندرت اتفاق می افتد که برای کارشان اهمیتی بیشتر از زندگی خانودگی یا شخصی قایل شوند .اما از آنجایی که نمی دانند آینده چه دستاوردی برایشان دارد ممکن است رفتار بدبینانه را به نمایش بگذارند .این اشخاص اغلب برای شان دشوار است که سازمان یافته باشندو اگر بخواهند به موضوعات پیچیده ی زندگی شان سرو سامانی بدهند کلافه می شوند . به همین دلیل ترجیح می دهند پشت صحنه باسکوت و در آرامش کارهایشانرا انجام دهند.

نگاه به آینده چگونه ISFPها به مرور تغییر می کنند.

تاحدود ۳۰ سالگی ISFPها تحت تاثیر عملکرد اصلی خود یعنی احساسی بودن هستند که حسی بدن هم از آنها حمایت می کند.اما وقتی بع دوران ۳۰ یا۴۰ سالکی می رسند با شم خود بیشتر آشنا می شوند .در اواخر دوره ۴۰ و ۵۰ سالکی از کارکرد چهرام خود که بسیار ضعیف است یعنی فکری بودن استفاده می کنند .این در مجموع بزرگتری نقطه ضعف آنهاست .این اشخاص اگر آگاهانه روی این نقطه ضعف خود کار بکنند بهتر می توانند ابراز وجود کنند و نیاز هایشان را مطرح سازند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
درمان درون گرایی

ISFPها در نقش همسر

ISFPها همسرانی علاقه مند ،حمایتگر و مراقب هستند که اغلب نیاز های شریک زندگیخود را مقدم بر نیاز های خود می دانند .اما وقتی احساس خشم ورنجش می کننند ناراحت می شوند زیرا علاقه ای به رویارویی و برخورد ندارند.تنها با صبر و شکیبایی و حمایت وتشویق می توانند مسایل خود را به شکلی سازنده مطرح کنند که به روابط زناشویی آن ها کمک رساند.این اشخاص ارتباط برقرار کنندهه های حساسی هستند و می خواهند با همسران خود پیوندی صمیمانه داشته باشند

ISFPها انتظار دارند به خاطر مهربانی ها و تمایلشان برای کمک به همسر افرادو خانواده و دوستانشان مورد تقدیر و ستایش واقع شوند . وقتی همسرانشان به گونه ای واکنش نشان می دهند که مهم بودن آن ها را میرساند ،بسیار خوشحال می شوند .

زندگی زناشویی شخصیت isfp

اعتماد اطمینان ارتباط خوب و احترام متقابل جنبه هایی از روابط زناشویی هستند که همه ی گونه های شخصیتی برای آن ارزش قایلند اما مهم ترین و کم اهمیت ترین جنبه ها برای آنها به شرح زیر است .

مهم ترین جنبه ها:تعهد متقابل -وفاداری -خوش بودن به اتفاق – مجالست و دوستی-ارزش های شمترک – گوش شنوا – صمیمیت

کم اهمیت ترین جنبه ها :باور های اعتقادی مشترک- پیوند های معنوی -سبک مشابه در تربیت فرزندان -امنیت مالی -سازگاری جنسی -برانگیزش ها عقلانی

کلام آخر

به شما پیشنهاد میکنم حتما درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار داده شده است را ببینید و همچنین منتظر شنیدن نظرات شما در بخش نظرات هستم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست