شخصیت فرمانده در mbti

شخصیت فرمانده در mbtiیعنی تیپ شخصیتی ESTJاین اشخاص ذاتا فرامانده هستند و از مواردی است که اگر شما هم دارای این تیپ شخصیتی هستید می توانید با من تا پایان این مقاله همراه باشید

از شخصیت فرمانده در mbtiتا ویژگی های شخصیتی آن

ESTJ:برون گرا -حسی-فکری و داوری کننده

estjها اشخاصی منطقی و تحلیلگر می باشند .رهبرانی طبیعی هستند که در تصمیم گیری سریع عمل می کنند.روش جدی و عقلایی شان در زندگی به کسانی با آنها کار و زندگی می کنند الهام می بخشد و تولید اعتماد به نفس می کند .ESTJها که به خاطر عینیت و منصفانه بودنشان مورد احترام هستند ،انسان هایی سخت کوش اند که همیشه مدافع اخلاقیات می باشند .به ندرت اتفاق می افتد که این جماعت میان اشخاص تفاوت بگذارند.آنها روی حرفشان می ایستند ،پایبند قول و قرار هایشان هستند به خانواده شان متعهد ند و به سازمان هایی که تعلق دارند وفادار باقی می مانند .آنها مدیرا پروژه ی موفقی هستند وبدون توجه به کاری که باید انجام دهند ،در هدف گذاری ،شناسایی و منابع موجود و سازمان دهی ،به کسانی که در پیرامونشان هستند سود می رسانند و موجب می شود که کارها به خوبی انجام گیرند .

کارکرد اصلی آنها فکری بودن است و کارکرد چهارم شان احساسی بودن است .به همین دلیل در مواقعی به احساسات دیگران بها نمیدهند .از آنجایی که این اشخاص به جنبه ی احساسی زندگی توجه کمتری دارند ،قبل از تصمیم گیری به این که دیگران چه می اندیشند و چه نظری دارند کمتر توجه می کنند.آنها اغلب معاشرتی هستند و رفتاری دوستانه دارند اما در ضن بسیار اهل رقابت می باشند و به شدت می خواهند که کنترل امور را در دست داشته باشند .این اشخاص از اراده ی قوی برخوردار هستند ،خوب از کلام استفاده می کنند و اشخاصی را که قاطعیت کمتری دارند مرعوب می سازند .

ESTJدر محیط سازمان یافته به خوبی عمل می کنند ،مقررات وضع می کنند و می خواهند که همه ی انتظارات شفاف و سازگار باشند .آنها بازیگران گروهی وفادار هستند که بیشتر می خواهند شرایط موجود حفط شود وکمتر شرایط موجود را به چالش میگیرند .آنها به صاحبان مقام و اختیار احترام می گذارند و انتظار دارند که دیگران هم به همین گونه رفتار کنند .عمل گرا و واقعبین هستند .به واقعیت ها و حقایق بهای فراوان می دهند .برای جزییات و ریزه کاری ها ارزش قائلند و می توانند از منابع به خوبی استفاده کنند .در حد بودجه ی خود خرج می کنند و سرمایه گذاری های آگاهانه انجام میدهند .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
ازدواج تیپ های شخصیتی intj

ESTJبسیار سنتی و محافظه کار هستند و ترجیح می دهند از شیوه های آزمایش شده و امتحان پس داده استفاده کنند و به ندرت دست به تجربه اندوزی های جدید می زنند.از آنجایی که به سختی با تغییرات سازگار می شوند اغلب مخالف تغییرات هستند .آنها به ندرت جز در مواقعی که با واقعیت ها روبه رو گردند و دلیل و منطق را تجربه کنند،در برابر نظرات دیگران تسلیم می شوند .در ضمن بسیار کم اتفاق می افتد که بتوانند تغییرات آینده را پیش بینی کنند.

از آنجایی که اشخاصی با این گونه ی شخصیتی ،بیشتر به لحظه یاکنون می اندیشند به ندرت به این موضوع توجه دارند که شرایط فعلی چه تاثیری بر روند آینده می تواند برجای گذارد.آنها معمولا نمی تانند جزیانات آتی را به خوبی پیش بینی کنند و به سرعت تصمیم می گیرند و گاه بدون اینکه همهی جوانب را در نظر بگیرند داوری می کنند .وقتی تصمیم شان را گرفتند به ندرت حاضرند در برداشت های خود تجدید نظر کنند و این در حالی ایست که وقتی به نظرات دیگران توجه می کنند به این نتیجه می رسند که گزینه های شان برای خودشان و برای دیگران بهتر است.

از شخصیت فرمانده در mbtiتا اینکه چگونه به مرور تغییر می کنند ؟

تا حدود ۳۰ سالگی ،تابع فکری بودن خود هستند که از حسی بودنشان هم حمایت ی کند.اما وقتی به دوران ۳۰ و ۴۰ سالگی می رسند کم کم تحت تاثیر شم خود قرار می گیرنده .تمایلشان به اینکه چیزها را به آنشکلی که ظاهرا به نظر می رسد قبول کنند ،کمتر می شود .به این می اندیشند که چرا شرایط به این شکلی هست که وجود دارند و از این رو با دقت بیشتری به مسایل می نگرند .آنها به انگاره های زندگی خود توجه می کنند .در اواخر دوران چهل و پنجاه سالگی از کارکرد چهارم خود که همانا احساسی بودن است استفاده می کنند .این بزرگتری نقطه ضعف آنهاست و ازاین حیث بیشترین آسیب پذیری را دارند .با آنکه وقتی از کارکرد اصلی یعنی فکری بودن استفاده می کنند قوی تر ظاهر می گردند اما به تدریج از جنبه های آرام تر و صبورانه تری میز بهره می گیرند .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
ازدواج تیپ شخصیتی esfj

از شخصیت فرمانده در mbti تا نقش آنها به عنوان همسر

از آنجایی که این گونه ی شخصیتی با عقاید محکم به خوبی طرف می شوند،شرکای زندگی شان به ندرت لازم دارند حدس بزنند که در هر زمینه و بحصی در کجا قرار دارند .این اشخاص به سختی تلاش می کنند که افراد خانواده شان در ایمنی و امنیت و رابه حتی به سر ببرند .آنها در اجرای پروزه های خانوادگی از انرزی و اشتیاق فراوانی بهره دارند .اما کم طاقتی آنها در کار بحث و گفت وگو با شریک زندگیشان ،مانع زرگی بر سرراه برقرای ارتباط در رسیدن به صمیمیت است.

ESTJها می خواهند به خاطر کارایی و بهره وری شان مورد تشکر وقدردانی واقع می شوند.وقتی همسران این اشخاص متوجه کارهای خوب آنها شدند باعث می شوند تا قدر شناسی در آنها افزایش یابد.

روابط زناشویی

اعتماد و اطمینان ،برقرای ارتباط خوب و احترام متقابل جنبه هایی از روابط است که همه ی گونه های شخصیتی به آنها بهای فراوان می دهند در دادمه به مهمترین وکم اهمیت ترین جنبه ها برای اینگونه شخصیتی می پردازیم

مهم ترین جنبه ها:

وفاداری -تعهد متقابل -حمایت متقابل -همراهی-ارزش های مشترک -امنیت-خوش گذراندن به اتفاق

کم اهمیت ترین جنبه ها

باورهای اعتقادی مشابه -علایق مشترک -پیوند ها ی معنوی -سبک های مشابه در تربیت فرزندان -محرک های عقلی

از شخصیت فرمانده در mbti تاتوانمندی ها ونقاط قوت

نقاط قوت کاری شما می تواند شامل موارد زیر باشئد

-توجه به نتایج-توجه جدی به تعهدات -توجه به هدف های سازمانی -داشتن توجه و دقت و میل به درست انجام دادن کارها -میل به تبعیت از رویه ها و مقررات روزمره -توانایی تشخیص اقدامات غیر منطقی و نا کار آمد-مهارت های سازمانی،توانایی در تصمیم گیر ی های عینی و منطقی -اعتقاد به ارزش ساختار سنتی و توانایی کارکردن در محدوده آن -داشتن احساس مسولییت می توان از روی حرف شما حساب کرد-داشتن اخلاق کاری روشن ؛نیاز به کارایی و کار آمدی -عقل سلیم و چشم انداز های واقع بینانه

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
ترفند های فروشندگی

نقاط ضعف کاری شما شامل موارد زیر است:

ناشکیبایی با کسانی که مطابق رویه ها و مقررات کار نمی کنند و یا جزییات مهم را نادیده می انگارند .-بی میلی در استفاده از نقطه نظر های جدید و آزمون نشده -داشتن مقاومت دربرابر تغییر-تحمل نکردن عدم کارایی و یا فرآیندهای وقت گیر-توجه به نیاز های موجود و بی توجهی به نیاز های آینده-تمایل به نادیده انگاشتن اشخاص برای دستیابی به هدف خود -توانایی در دیدن امکانات و احتمالات آتی -نداشتن این حساسیت که دیگران چگونه تحت تاثیر سیاست ها و تصمیمات شما قرار می گیرند-دشواری درگوش دادن به نظرات مخالف ؛ممکن است بارها وبارها سخن دیگران را قطع کنید

کلام آخر:

به شما پیشنها می کنم درس اول محصول شخصیت شناسی که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته است دانلود کرده وببینید ما منتظر نظرات شما در بخش نظرات هستیم….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست