شخصیت شناسی از روی لباس

استفاده از ترجیحات به عنوان سرنخ

هنگام شخصیت خوانی اشخاص استفاده از سرنخ ها نقش بسیار موثری ایفا می کنند ،زیرا اشخاص استفاده از سرنخ ها نقش بسیار موثری ایفا می کنند ،زیرا اشخاص با ترجیحات واحد رفتار های حدودا مشابهی را به نمایش می گذارند .مثلا رفتار هایی که حسی ها به نمایش می گذارند با رفتارهایی که شمی ها دارند ،متفاوت است.بنابر این اگر این رفتار را به اندازه کافی ببنیم می توانیم بگوییم و یا فرض را بر این بگذاریم که آن شخص با احتمال زیاد حسی است.بااین حال به یک نکته احتیاطی باید اشاره کرد :انسان ها موجوداتی به شدت پیچیده هستند .و به دلیل رفتار های بسیار متنوع و گوناگون اشخاص و به دلیل منحصر به فرد بودن اشخاص به ندرت می توان به یک رفتار خاص اشاره کرد و بر اساس آن ترجیح شخص را مشخص نمود.

شخصیت خوانی دقیق زمانی امکان پذیر می شود که رفتاری را به تکرار مشاهده کنیم.

وقتی درباره ی هریک از بعد های تیپی بحث می کنیم،ممکن است به نظر برسد که ما رفتاری را تو صیف می کنیم که به حاشیه های انتهایی هر پیوستار تعلق دارد .در واقع بسسیاری از سرنخ هایی که به هنگام شخصیت خوانی اشخاص مشاهده می کنید بسیار طریف تر از آن است که ما دراینجا ارائه می دهیم.اما به کمک نمونه های کاملا بارز می توانید به تفاوت های میان ترجیحات به سرعت بیشتری دست پیدا کنید.

درون گرا یا برون گرا؟

اکنون به سرنخ هایی اشاره می کنیم که به ما امکان می دهد میان درون گراها و برون گراها قایل به تفکیک شویم .از آن جایی که بخش قابل ملاحظه ای از این بعد تیپی اول با انرژی سروکار دارد باید بگوییم میزان انرژی درون گراها و برونگراها باهم تفاوت های اصولی دارد که به انواع و اقسام مختلف خود را نشان می دهد.

زبان تن-سطح انرژی

احتمالا اولین نکته ای که در مورد اشخاص به شدت برون گرا متوجه می شوید انرژی فوق العاده زیاد آن هااست.برون گرااها به هنگام صحبت و گفت وگو در مقایسه با درون گراها حرارت و انرژی بسیار بیشتری به خرج می دهند .آن ها با حتمال زیاد تری افکار خود را ابراز می کنند و به هنگام صحبت با حرکت اندامهایشان بر صحبت هایشان تاکید می گذارند.دستهایشان را به اطراف تاب می دهند ،سرعت وتنوع حرکت دستهایشان بسیار زیاد است .اما درون گراها کم حرکت تر هستند .کمتر حرف می زنند آن ها به طور طبیعی دوست دارند که انرژی خود را ذخیره کنند و از این رو رفتار آرام تر و ملایم تری را به نمایش می گذارند.به نظر می رسد که آن ها می گویند (این همه عجله برای چیست وقت زیادی داریم.)

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
تکنیکهای فروشندگی

این تفاوت ها به خصوص در موقعیت های گروهی قابل رویت است .در این مواقع برون گراها از سایرین انرژی می گیرند .درست همانطور که گرد باد در منطقه گرم انرژی می گیرد .برعکس بسیاری از درون گراها در مجاورت با اشخاص ساکت تر و گوشه گیر ترمی شوند_هرچه شمار این اشخاص بیشتر باشد شدت سکوت و گوشه گیری بیشتر می شود.

این ویدیو را در آپارات ببینید

وضع ظاهر

وضع ظاهر گرچه سرنخ قدرتمندی برای تمیز قتیل شدن میان این دو بعد نیست ،تفاوت هایی هستند که می توانند بسیار مفید باشند .از آن جایی که برون گراها اغلب بیش از درون گراها می خواهند توجه دیگران را به خود جلب کنند ،ممکن است لباس های بارنگ روشن و مد روز بپوشند و یا اتوموبیل های بسیار شیک و گران قیمت رانندگی کنند .درون گراهابیشتر رنگ های ساده و بی زرق و برق تر می پوشند زیرا نمی خواهند کانون توجه قرار گیرند بازهم تاکید می کنم خیلی روی موضع ظاهر برای شخصیت خوانی نمیشه مانور داد.

سبک ارتباط

اگر به صحبت یک برون گرا یا یک درون گرا خوب دقیق شوید به تفاوت های بسیار بارزی برمی خورید نخست آنکه احتمالا متوجه می شوید که برون گرا به مراتب بیشتر حرف می زنند برون گراها اصولا باصدای بلند فکر می کنند.برون گراها صحنه گفت و گو را در انحصار خود می گیرند.وقتی باسوالی روبرو می شوند اغلب برونگراها بلافاصله شروع به صحبت می کنند.اما وقتی درون گراها مورد سوال قرار می گیرند مکث می کند و به سوالی که از آن ها شده می اندیشند و بعد جواب می دهند.برون گراها با وقت مرده و در سکوتت رابطه خوبی ندارند و به همین دلیل هرجا فاصله و خلایی میان صحبت ها بروز کند آن ها آن را پر می کنند.اما درون گراها اغلب اگر سکوت کنند راحت ترند و به همین جهت به ندرت برای پایان بخشیدن به سکوت آن را می شکنند.برون گراها اغلب پر سرو صداتر از درون گراها هستند .وقتی اشخاص به طور گروهی دور هم جمع می شوند تشخیص این امر ساده تر است.برون گراها نه تنها حراف تر هستند ،بلکه میزان صدایشان بلند تر است،به خصوص اگر مجبور باشند برای صحبت کردن رقابت و تلاش کنند.از سوی دیگر،آن دسته از اعضای گروه که به گوش دادن راغب تر هستند و برای ثابت کردن و به کرسی نشاندن حرفشان تلاش نمی کنند،اغلب درون گرا می باشند. در حالی که برون گراها به مقدار زیاد بیش از درون گراها حرف می زنند.استثنائاتی هم هست.وقتی درون گراها درباره موضوع مهمی صحبت می کنند می توانند صحبت را در انحصار خود بگیرند و حتی ممکن به این توجه نداشته باشند که میدان داری آنها روی طرفدیگر چه تاثیری به جای می گذارد.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
فنون بازاریابی

حسی یاشمی

وضع ظاهر:

بار دیگر می توان باتوجه به وضع ظاهر به ترجیحات طبیعی اشخاص در دو زمینه حسی یا شمی بودن پی برد .اما در مجموع این سرنخ ها آن قدر قابل اعتماد نیست.اما معمولا حسی ها با آگاهی بیشتری که از بدن خود دارند بیشتر به سر وو ضع خود می رسند و به آنچه مد و باب روز است توجه بیشتری می کنند.در حالی که شمی ها طرلحان لباس خوبی هستند ،این حسی ها هستند کعه درباره ی این که چه لباسی باید مد روز باشد تصمیم می گیرند.حسی هایی که در ضمن برون گرا هستند ،در مقایسه با شمی های درون گرا لباس هایی می پوشند که بیشتر جلب توجه کنند.شمی ها باتوجه به علاقه و برداست خود لباس می پوشند اما حسی ها باتوجه به نیازهایشان لباس های مناسب تری می پوشند.

فکری یا احساسی

سرنخ های شناسایی فکری ها و احساسی ها

فکری ها:

۱-رفتار خونسرد تر ،فاصله گرفتن بیشتر از دیگران

۲-به ندرت نام اشخاص را بر زبان می آورند

۳-ممکن است بی احساس به نظر برسند

۴-به کار استراتژی بها می دهند

۵-ممکن است بی ادب ارزیابی شوند

۶-بیشتر مرد هستند

۷-اغلب رفتار تاجر هارا دارند

۸-ممکن است بحث و مجادله کنند

۹-پوست کلفت تر هستند

۱۰-مستقیما به اصل مطلب می پردازند

۱۱-به ندرت می پرسند که آیا زمان نامناسب است

۱۲-به حقایق توجه دارند

۲۳-به ندرت تعریف و تحسین می کنند

۱۴-معمولا قاطع هستند

۱۵-از زبان غیرشخصی استفاده می کنند.

احساسی ها:

۱-گرم تر و دوستانه تر هستند

۲-به احساسات دیگران توجه دارند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
معرفی دوره شخصیت شناسی اصفهان

۳-اغلب آرام و سیاست مدار هستند.

۴-در برنامه های اجتماعی شرکت می کنند.

۵-از مشاجره و اختلاف پرهیز دارند.

۶-بیشتر زن هستند.

۷-احساساتشان زود به زود جریحه دار می شود

۸-حرف های خودمانی میزنند

۹-از مناسب بودن زمان سوال می کنند

۱۰-احساساتی و هیجان زده هستند.

۱۱-تعریف و تحسین زیاد می کنند

۱۲-احتمالا فاقد قاطعیت هستند.

۱۳-از کلمات ارزشی زیاد استفاده می کنند

۱۴-اغلب اشخاص را به اسم صدا میزنند.

۱۵در مشاغل یاری رسانی کار می کنند.

داوری کننده یا ملاحظه کننده

وضع ظاهر

داوری کننده ها اغلب لباس های رسمی می پوشند .قبل ازاین که از خانه بیرون روند دقت می کنند که همه چیز خوب و منظم باشد،لباس هایشان مرتب ،کفش هایشان واکس خورده،موهایشان شانه خورده و آارسته می باشند و لوازم زینتی مناسب و غیره استفاده می کنند .البته باید شرایط و مضمون ومحتوا راهم در نظر بگیرند .مسلما اگر یک داوری کننده قرار باشد در تعطیلی آخر هفته خانه اش را رنگ بزند این گونه لباس نمی پوشد.اما اگر قرار باشد که به فروشگاه رنگ فروشی برود حتما موهای سرش را شانه میزند.داوری کننده ها نمی خواهند دیر به محل کارشان برسند بیش از آندازه زود رسیدن راهم دوست ندارند.آن ها ترجیح می دهند که در اوقات خود وقت عمل کافی داشته باشند.

اما ملاحظه کننده هااشخاص خودمانی تری هستند و معمولا به سرو وضعشان آنفدر رسیدگی نمی کنند .برای اینکه لباسشان را اتو کنن باید کلی دنبال اتو بگردند.بیرون آمدن صبح از خانه موضوع مشکلی است .هرتکه از لباسش در سمتی قرار دارد .لباسشان را کمتر به خشک شویی می دهند.جواهرات را در جای خودش قرار نمی دهند.در اغلب موارد باکمی وقت روبرو هستند.

لباس های داوری کننده ها اغلب به خوبی باهم جور در می آبند پبراهن و شلوار و یا کت و دامن همه منظم هستندو همه بهم می خورند.اگر این شخصیت چاق نباشد اغلب لباس های به نسبت تنگ می پوشد ملاحظه کننده ها اغلب ترجیح می دهند که لباس های راحت تری بپوشند اگر کروات بزنند،اغلب تکمه ی بالای پیراهنشان را باز می کنند گره کرواتشان راهم پایین می کشند تا به اصطلاح هوا به راحتی به درون ریه های خود بکشند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست