روابط تیپ شخصیتی INFJ با دیگران به چه صورت است؟

روابط تیپ شخصیتی INFJ با دیگران به چه صورت است؟یکی از موضوعات جذاب دیگر در شخصیت شناسی است که اگر ما در باره ی آن اطلاعات بیشتری کسبب کنیم می توانیم روابط خود را بهتر کنیم و اینکه به خود آگاهی بیشتری برسیم پس شما هم اگر تیپ شخصیتی infjدارید بامن تا پایان این مقاله همراه باشید…

از روابط تیپ شخصیتی INFJ تا ازدواج آنها با یک INFJدیگر

infjبا infj:

مانند همه ی زوج هایی که در هرچهار ترجیح باهم وجه اشتراک دارند ،INFJها یکدیگر را به خوبی درک می کنند آنها نه تنها سبک و طرز زندگی مشابهی دارند بلکه می توانند به خوبی بایکدیگر در پیوند و ارتباط شوند.زوج های infjبه هماهنگی در روابط خود احتیاج دارند تا به احساسی از رضایت و راحتی برسند آنها مودب آرام با وقار و ملاحظه کار هستند و برای یکدیگر کارهای اندیشمندانه می کنند و از آنجایی که infjها دوست دارند محیط خود را تمیز و مرتب نگه دارند به ندرت بر سر سازمان دهی خانه اشان باهم دشواری پیدا می کنند و از آنجایی که هر دو دوست دارند از قبل برنامه ریزی نمایند به ندرت مشکلی برای یکدیگر به وجود می آورند.

از روابط تیپ شخصیتی INFJ تا ازدواج آنها با ENFPها:

INFJباENFP:

از آنجایی که infjها و evfpها در دو ترجیح باهم وجه مشترک دارند،باتوجه به خلاقیتاشان خواهان صمیمیت عاطفی ،هماهنگی و حمایت متقابل هستند .این زوج که به طور طبیعی احساساتشان را ابراز می کنند و از همدلی برخوردارند به سختی تلاش می کنند تا چشم انداز ها و احساسات یکدیگر را درک کنند .انرژی که این زوج صرف درک کردن یکدیگر می نمایند به آنها کمک می کند تا پیوندی معنادار میانشان ایجاد گردد .آنها نه تنها با کلام بلکه در عمل و به شکل مکتوب احساسات خود را با یکدیگیر دریمان می گذارند .پایبند ارزش های مستحک و از مشربی خوش بهره دارند .infjها و enfp ها از احساساتی باز و گشوده بهره دارند .این زوج در ابراز احساسات خود خیلی راحت عمل می کنند .در کار تربیت فرزندان از باور و فلسفه های مشابه پیروی می کنند و معتقدند که کارهای خانه باید به تساوی میان زنو شوهر تقسیم گردد .این زن و شوهر بسیار کنجکاو بوده و یافته ها و ایده های جدید توجه دارند در مقام حمایت از یکدیگر هستند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
چگونه فروشنده موفقی باشیم

از روابط تیپ شخصیتی INFJ تا ازدواج آنها با ENFJ

ENFJباINFJ:

از آنجایی که enfjها و infjها در سه ترجیح از چهار ترجیح وجه مشترک دارند در بسیاری از لحاظ باهم تشابه دارند.این زوج از اعتماد و اطمینان فراوان نسبت به یکدیگر برخوردارند زیرا یکدیگر را به خوبی درک می کنند .enfjها وinfjها برای ارتباط خوب ارزش قایل هستند و ازاینکه می توانند به خوبی نظرات و احساسات خود را ابراز کنند ،به خود می بالند .enfjها و infjها زوج هایی حسابگر ،گرم و پر محبت هستند که از یکدیگر به شدت حمایت می کنند و به نیاز های یکدیگر احترام می گذارند .هر دو خواهان صمیمیت احساسی و عاطفی فراوان هستند و اندیشه های خصوصی و احساسات خود را با یکدیگر در میان میگذارند و برای ارزش های یکدیگر احترام قایل هستند.از آنجایی که enfjها و infjها هر دو قاطع و سازمان یافته هستند اغلب به باهم به خوبی کنار می آیند و از اینکه درباره ی آینده ی خود برنامه ریزی کنند لذت می برند .

از آنجایی که enfjها و infjها تا این اندازه به هم شباهت دارند از اینکه باهم باشند لذت می برند اما به علت تفاوت هایشان مجذوب یکدیگر می شوند .enfjها اغلب استحکام شخصیت و رفتار اندیشمندانه یinfjها رتحسین می کنند و ازاینکه آنها مستمعین بسیار خوبی هستند خوشحال و سپاس گذار می باشند.

INTPباINFJ:

intpها و infjها در دو ترجیح باهم وجه مشترک دارند.آنها از داشتن روابط مکمل و جال لذت می برند .این زن و شوهر به خلوت و تنهایی نیاز دارند و به همین دلیل به خلوت یکدیگر احترام می گذارند .اما شاید قدرمند ترین پیوند میان intpها و infjها نگرش مشابه آنها به جهان است.هر دو به امکانات توجه دارند و اغلب از اینکه درباره ی مباحث جهانی بحث کنند لذت می برند بسیاری از intpها و infjها از مشرب خوبی برخوردارند و از طرز ابراز وجود کردن یکدیگر لذت می برند .آنها هرچه بیشتر یکدیگر را درک کنند رضایت خاطر بیشتری پیدا می کنند .علاوه بر ویژگی های مشترک ،intpها و infjها به خاطر تفاوت هایی که باهم دارند جذب یکدیگر می شوند .نوعا intpها مجذوب گرمی ،استحکام شخصیت و حضور احساسی infjها می شوند .بسیاری از intpها می گویند که همسرانinfjشان سبب پیوندی عمیق تر در روابط خود با ا«]آ می باشند .infjها اغلبمجذوب ذکاوت مشرب و اعتماد به نفس intpها می شوند

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
ویژگی افراد احساساتی

entpبا infj:

گرچه entpها و infjها تنها در یک ترجیح وجه اشتراک دارند تخیل و قوه ی تصورشان مبنای مهمی برای پیوند میان آنها است .هر دو دنیا را به شکلی غیر متعارف می بینند و به این توجه ندارند ه چه هست و چه بوده است بلکه به این توجه دارند که چه می تواند وجود داشته باشد .وقتی این زوج به آنچه می تواند امکان پذیر باشد توجه می کنند رویا یشان بدون حدو مرز می شود .علاوه بر تشابهاتی که دارند،ENTPها و INFJها ممکن است یهاطر تفاوت هایشان مجذوب یکدیگر شوند .

INTJباINFJ:

intjها و infjها به ایده ها ،نظرات و امکانات بهای فراوان می دهند .هر دو تا حدود زیاد خلاق و خیال پرداز هستند و به اتفاق درباره ی فعالیت های آِنده خود فکر می کنند و پنداره هایشان را باهم در میان می گذارند .زوج های intjوinfjبه نظم و هماهنگی بهای فراوان می دهند و دوست دارند که خانه های خود را تمیز ومرتب نگه دارند .در این میان می توان به سبک های تصمیم گیری متفاوت آنها اشاره کرد.intjها به سبب محبت گرمی و توجه به دیگران مجذوب infjها می شوند.

entj ها با infj ها

entj ها و infjها در دو ترجیح باهم وجه اشتراک دارند .از این رو به امکانات توجه دارند و تحت تاثیر ایده ها و نظرات جدید به وجد می آیند .با آنکه این زوج همیشه با نظرات یکدیگر موافق نیستند .به ندرت برای درک کردن یکدیگر با مشکل موجه می شوند .آنها درباره ی آینده و توجه به تصویر بزرگ زندگی ،وحدت نظر دارند و به راحتی از رابطه ی اشیا و امور آگاه می شوند .از قاطعیت بهره دارند .دوست دارند برنامه بریزند و پای برنامه ریزی خود هم بایستند .این زوج طبیعتا سازمان یافته هستند .آنها دوست دارند خانه های مرتب و منظمی داشته باشند و به ندرت برسر کارهای خانه باهم بحث می کنند.این زوج بسیار مولد هستند .نه تنها به خوبی درباره ی پروژه هایشان در رویا می شوند بلکه این پروزه ها را تمام میکنند.علاوه بر تشابهاتی که دارند entjها و infjها به خاطر تفاوت هایشان مجذوب یکدیگر می شوند .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
ایده های فروش

entjها اغلب مجذوب اندیشمندی خلاقیت و استحکام شخصیت infjها می شوند .آنها گرمی و مهربانی همسران خود را تحسین می کنند .infjها اغل شیفته ی صلاحیت و شایستگی اعتماد به نفس و انرژی فراوان entjها می گردند .entjها که رهبران طبیعی هستند اشخاص قدرتمندی می باشند که اعتماد و احترام دیگران را به خود جلب می کنند .به سبک تفاوت هایشان،entjو infj می توانند رشد و بالندگی یکدیگر کمک کنند.entjها اغلب به infj ها کمک می کنند تا شجاع تر و جسورتر شوند و با راحتی بیشتری پذیرای ریسک گردند

کلام آخر:

به شما پیشنها می کنم درس اول محصول شخصیت شناسی را به صورت رایگان دانلود کرده و ببینید و ما منتظر نظرات شما در بخش نظرات هستیم ….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست