رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی

رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی یکی از مواردی است که اگر خوب به آن توجه کنیم می توانیم یک رابطه ی زناشویی عالی برای خود رقم بزنیم پس اگر شما هم دنبال روابط زناشویی و رضایت بین خود و همسرتان هستید می توانید بامن تا پایان این مقاله همراه باشید ..

رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی و دنیای مطلوب شما

می دانیم در دنیایی زندگی می کنیم که می توانیم ببینیم ،بشنویم ،لمس کنیم ،بچشیم وببوییم .ما ادراکمان را دنیای واقعی یا واقعیت می دانیم و فرض ما این است که دنیا برای همه ما یکسان است ،اما مانند تمثیل فیل شناسی کوران ،هیچ دونفری واقعیت بیرونی را یکسان درک نمی کنند .با اینکه پذیرش این مطلب برای برخی ها بسیار مسکل ایت به خصوص کسانی که به عینی نگری خود مطمعن هستند .در حقیقت ما بخش قابل توجهی از واقعیت را آنگونه که دوست داریم دریافت و ادراک می کنیم .خوش بین ها و بدبین ها در دنیای واحدی زندگی می کنند همانطور که عاقلان و دیوانگان ولی هرکدام دنیارا به گونه ای متفاوت می بینند .در غیر این صورت هرگز نمی توانستیم باهم کنار بیایم ولی شبیه هم نیستند.براساس تئوری انتخاب دلیل ادراکات متفاوت ما ار واقعیت به دنیای مهم دیگری مربوط است که خاص هر کدام از ماست و آن دنیا را دنیای مطلوب می نامیم .این دنیای کوچ و شخصی که هرکسی به فاصله کمی از تولدش شروع به خلق آن در حافظه اش می کند و تمام طول عمر باز آفرینی آن را ادامه می دهد از گرون کوچکی از تصاویر خاص تشکیل شده است که بیش از هرچیز دیگه ای مشناسیم

این تصاویر بهترین راه ارضای نیاز های انسانی را به ما نشان می دهند و سه مقوله ی مشخص را دربر می گیرند:

۱-افرادی که بسیار دوست داریم با آن ها باشیم

۲-چیزهایی که بسیار دوست داریم داشته باشیم و تجربه کنیم

۳-ایده ها یا نظام باورهایی که بر بخش بزگی از رفتار ما حاکمند.

وقتی احساس بسیایر خوب پیدا می کنیم که به گونه ای دست به انتخاب بزنیم تا شخص ،چیزیا باوری که در دنیای واقعی با آن سروکار داریم مطابقت کنند و تقریبا و تا جای ممکن باهم جور باشند .در تمام طول زندگی،بیش از هرچیز دیگری با دنیای نطلوب خود در تماسیم.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
عادت های خوب برای موفقیت

بسیاری از ما چیزی درباره نیاز های اساسی خود نمی دانیم آنچه می دانیم چگونگی احساس ماست ؛این که چه احساسی داریم و این که همیشه می خواهیم احساس بهتری داشته باشیم بنابراین دلیل اصلی انتخاب ما در قرار دادن این تصاویر خاص در دنیای مطلوب خود این است که وقتی با این اشخاص بوده ،یااین چیز ها را داشته ایم و از آنها استفاده نموده و یا انها را تجربه کرده ایم یا وقتی به این فکر و باور عمل کرده ایم در مقایسه با افراد ،چیزها و باورهای دیگر که متفاوت از این تصاویر بوده اند احساس بسیار بهتری داشته ایم .

دنیای مطلوب ما حاوی دانش و معلوماتی است که بیشتر ین اهمیت را برای ما دارد.هرچقدر تلاش کنیم ،بازهم نمی توانیم درجه اهمیت این دانش و معلومات را انکار کنیم .وقتی می گوییم اصلا برایم اهمیت یندارد راست نمی گوییم.

حالا اگر با تئوری انتخاب آشنا باشید بهترین کار در میان گذاردن محتوای دنیای مطلوب و ترس و نگرانی خود باهمسرتان است.این بهترین شیوه اعتماد سازی در روابط زناشویی است به ویژه زمانی که به اعتماد بیش تر نیاز دارید .در غیر این صورت رنجیدگی و دلخوری شما می تواند به انتقاد از همسرتان و سرزنش کردن او بینجامد که خود سبب کاهش بیش از پیش اعتماد بین شما خواهد شد.

رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی

از رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی و همخوانی شخصیت ها

و دایره حل اختلاف:

دایره حل اختلاف یک ابزار ساده می تواند به هر ازدواجی فرصت دوباره بدهد .اگر یکی از طرفین یا هر دو نفر از این دایره خارج شوند،کنترل بیرونی بر اوضاع مسلط وبساط رندگی خیلی زود برچیده خواهد شد.

پس از نیاز به بقا حالا اجازه دهید سراغ ناهمخوانی شدت نیاز به عشق و احساس تعلق برویم .دانستن این نکته بسیار مهم است که بدانیم عشق و احساس تعلق برویم.دانستن این نکته بسیار مهم است که بدانیم معیار اندازه گیری شدت این نیاز آن است که تا چه حد دوست داریم بدهیم و نه این که چقدر دوست داریم دریافت کنیم ،اکثر ما خواهان عشق و محبتی بیشتر از آنچه دردسترس است هستیم .در میزان شدت این نیاز تفاوت های زیادی ممکن است وجود داشته باشد و اختلاف و تفاوت در شدت این نیاز می تواند از تفاوت در نیاز به بقا (مثل اختلاف بر سر خرج کردن پول )بسیار جدی تر باشد .اما صرف نظر از این که ما چقدر می خواهیم عشق و محبت دریافت کنیم باید این نکته را بیاموزیم که نمی توانیم بیشتر از آنچه همسرمان می تواند ارائه کند ،دریافت کنیم.ما نمی توانیم بیش از آنچه در ژن ها ی ما نوشته شده به دیگران عشق و محبت بورزیم ،که البته در اکثر ازدواج ها نشان دادن همان مقدار عشق و محبت کافی است.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
دانلود رایگان: تیپ شخصیتی esfj

اگر دوست دارم همسرم با تمام توانش به عشق و محبت بورزد ،بهتر ایت خودم نی بکوشم تا جایی که در توانم هست به او عشق و محبت بورزم .در این جا حتی کمی کوتاهی و مضایقه نیز می تواند مشکل آفرین شود.در ازدواج های پر اختلاف ،محروم کردن طرف مقابل از عشق ومحبت یک رفتار تنبیهی رایج است.

تا آنجا که نیاز به بقا و عشق و احساس تعلق مطرح است هر قدر نیاز های شما و همسرتان را به م نزدیک باشدوشانس تداوم زندگی مشترکتان بیشتر خواهد بود .این معیار تنها در مورد نیاز به قدرت که بر آورده کردن آنهم در روابط زناشویی و هم بیرون از آن بسیار دشوار است ،صدق نمی کند.آدم های ناکام مانده بسیاری وجود دارند که در محیط های شغلی که همه چیز زورگویانه و تحمیلی است و متاسفانه چنین محیط های شغلی در جامعه ما تلقی می شود فرصتی برای بر آورده کردن نیاز خود ندارند .لذا این افراد دنبال آن هستند تا چیزی را در جای دیگر نمی توانند به دست آورند و در زندگی مشترک به دست آورند .اگر هر دو نیاز شدیدی به قدرت داشته باشند زندگی مشترک آن ها سرنوشت شومی خواهد داشت .

بنابر این بهترین ازدواج ها ازدواجی است که در آن نیاز به بقا در زن و شوهر متوسط نیاز به عشق و احساس تعلق زیاد نیاز به قدرت و آزادی کم و نیاز به تفریح زیاد باشد

رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی

شیوه ی دیگر سنجش نیاز های شما این است که بهدنیای مطلوب خود نگاهی بیندازید .اگر شما و همسرتان یا همسر آینده تان آنقدر به هم اعتماد دارید که محتوای دنیای مطلوب خود را با یکدیگر در میان می گذارید احتمال این که یکدیگر را واقعا دوست بدارید بسیار زیاد است.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
شخصیت های معروف intj

وقتب دنیای کطلوب خود را بررسی میکنید (جداگانه یا بایکیدگر )به موارد زیر توجه کنید:

اگر دنیای مطلوبتان مملو از افرادی است که با آنها خوب کنار آمده اید نیاز شما به عشق و احساس تعلق زیاد است و چون توانسته اید این نیاز را درخود ارضا کنید آدم خشنود وشادی هستید .اگذ در دنیای مطلوب شما فقط افراد محدودی هستند ولی به آنها خیلی نزدیک و صمیمی هستید میلتان به عشق و محبت زیاد ولی نیاز شما به احساس تعلق کم است.

اگر در دنیای مطلوب شما افراد زیادی دارید ولی با هیچ کدام از آنها نزدیک و صمیمی نیستید تمایل شما به احساس تعلق زیاد است،ولی نیاز شما به عشق و محبت کم است.و دیگر اینکه اگر فقط تعداد اندکی آدم در دنیای مطلوبتان هست و با هیچ کدام نزدیک و صمیمی نیستید نیاز شما به عشق و احساس تعلق کم است این بدان معنا نیست که به محبت و عشق نیاز ندارید بلکه به معنای این است که احتمالا نیاز شما نسبت به میزان نیاز همسرتان کم تر است .اگر گرایش شما به احساس تعلق ،بیشتر از تمایلتان به نزدیکی و صمییت است می تواند باعث مشکل شود.

کلام آخر

به شما پیشنهاد می کنم که درس اول محصول شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته است را دانلود کرده و ببینید و ما منتظر نطرات شما دربخش نظرات هستیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست