خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا

خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا آنقدر زیاد است که به زحمت میتوان این خصوصیات را در یک کتاب گنجاند چه برسد به یک مقاله ولی ما سعی میکنیم در این مقاله خیلی ساده به خصوصیات کلی این دو ترجیح تیپ شخصیتی بپردازیم با من همراه باشید

از شناسایی تیپ تا خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا

یکی از راه های شناسایی تیپ شخصیتی تکمیل کردن تست میرزـبریگز(MBTI(ممی باشد.این آزمون پس از تکمیل شدن ابتدا باید توسط یک متخصص تفسیر گردد.

از چهار بعد تیپ شخصیتی تا خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا

نظام تیپی ارزیابی شخصیت مبتنی بر چهار جنبه ی اولیه از شخصیت انسانی است ما با دنیا چگونه در تبادل و تعامل می شویم ،انرژی خودمان را چگونه شارژ می کنیم و انرژی خود را به کجا هدایت می کنیم به طور طبیعی متوجه چه اطلاعاتی می شویم چگونه تصمیم می گیریم و اینکه آیا ترجیح می دهیم در شرایط سازمان یافته تری فعالیت کنیم یا استقلال بیشتری را ترجیح می دهیم ما این جنبه های شخصیت انسانی را (بعد ) می نامیم زیرا هرکدام را می توان به شکل یک پیوستار میان دو نهایت به شکل زیر تصویر نمود

-نوع برخورد ما با ذنیا چگونه است و انرژی خود را به کجا راهنمایی می کنیم .(I:درون گرا —برون گرا :E)

-نوع اطلاعاتی که اغلب متوجه آن می شویم :(N:شمی —-S:حسی)

-چگونه تصمیم گیری می کنیم :(F:احساسی ——T:فکری )

-آیا ترجیح می دهیم در شرایط با ساختار کار کنیم یا شرایط خود به خودی را ترجیح می دهیم ؟(P:ملاحظه کننده —J:داوری کننده)

روی هریک از این مقیاس ها ،شخصیت هرکس در سمتی قرار می گیرد .ما نهایت های متضاد روی هر مقیاس را (ترجیحات)می گوییم اگر شما در سمت برون گرا قرار گرفته اید می گوییم شما برون گرایی یکی از ترجیحات شماست .اگر در سمت درون گرا قرار دارید می گوییم درون گرایی یکی از ترجیحات شماست .

درواقع در زندگی روزانه از هردو سمت این مقیاس استفاده می کنیم .اما شا در ضمن یک ترجیح درونی برای قرار گرفتن در یک سمت یا سمت دیگر دارید .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
شغل مناسب enfj

بررسی برون گراها و درون گراها و خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا

اولین بعد تیپ شخصیتی به این نکته مربوط می شود که ما با دنیا چگونه برخورد می کنیم و انرژی مان را متوجه کجا می کنیم .کارل یونگ اولین کسی بود که از این دو مفهوم (برون گرا ) و (درونگرا)استفاده کرد تا توضیح بدهد که ما زا دنیای برون از خود و دنیای درون خود چگونه رابطه برقرار می کنیم .هرکس باتوجه به طبیعت خود درون گرا یا برون گرا است .هرچند به حکم ضرورت همه ما تا اندازه ای هم برون گرا هم درون گرا هستیم .با این حال اگر با توجه به طبیعت غالب خود رفتار کنیم از انرژی بیشتری برخوردار می گردیم .زندگی کردن بر خلاف طبیعت خسته کننده و انرژی ما راتحلیل می برد .ما کسانی را که با دنیای بیرون سازگارترند برون گرا و کسانی که با دنیا ی درون سازگارترند و ترجیح می دهند درون گرا می نا میم.اغلب اشخاص گمان می کنند که برون گرا کسی است که زیاد حرف می زند و درون گرا کسی است که خجالتی و کمتر حرف میزند .باید توجه داشت و این هم مثال خوبی است که نشان می دهد ممکن است واژه ها را به درستی تعریف نکنیم .برون گرا و درون گرا بودن موضوعی وسیع تر از آن است که آن را صرفا با اهل صحبت بودن و یا نبودن توصیف کنیم .

خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا

اما درون گراها و برون گراها به دلیل اینکه انرژی خود را در دومسیر کاملا متفاوت مصرف می کنند تفاوت های قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند.برون گراها تو جه و انرژی خود را در دنیای بیرون از خود معطوف می کنند آنها به اشخاص دیگر توجه دارند و از داشتن تبادل و تعامل با سایرین لذت می برند خواه این تبادل با یک نفر و یا با چند نفر باشد .این اشخاص به حکم طبیعت خود به اشخاص و اشیای بیرون از خود توجه دارند .از آن جا که برون گراها برای درک دنیا باید آن را تجربه کنند به نظر می رسد آنها به فعالیت های مختلفی علاقه مند هستند .برون گراها باطری خود را با دیگران بودن شارژ می کنند .اینها معمولا آشنایان فراوان دارند و با اشخاص جدید به راحتی دوست می شوند تا باب آنایی فراهم آید .برون گراها به موقعیتی نگاه می کنند و از خود می پرسند (چگونه می توانیم بر این تاثیر بگذارم؟)

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
دانلود رایگان: توضیحات کلی شخصیت شناسی mbti

درون گراها توجه و انرژی خود رامتوجه دنیای درون خود می کنند .آنها از اینکه تنهایی و با خود وقت صرف کنند راضی هستند .درون گراها از تنهایی با خود باطریشان شارژ می شود .درون گراها می خواهند قبل از اینکه دنیا را تجربه کنند آن را بشناسند و از آن سر در بیاورند یعنی آنها با خود مشغله ذهنی فراوان دارند .رون گراها روابط اجتماعی را در سطح محدود دوست دارند .در نهایت ترجیح می دهند که با یک نفر یا چند نفر محدود رابطه داشته باشند .درون گراها نمی خواهند کانون توجه باشند و به همین دلیل محتاط تر ووابسته تر از برون گراها عمل م یکنند. آنها در پیدا کردن دوست و آشنا شدن با دیگران رفتاری تدریجی دارند .برون گراها وقتی به یک موقعیت نگاه می کنند از خود می پرسند :(این چگونه روی من اثر می گذارد ؟)

علی که یک برون گرای واقعی است،موضوع را اینگونه توضیح می دهند :وقتی از سودر مارکت به خانه برمی گردم زنم همیشه از من می پرسد :(کارت با موفقیت انجام گرفت؟)در ظاهر ممکن است گمان کنید او می خواهد بداندد آیا آنچه را که می خواستم تهیه کردم یا نه ؟اما او که می داند من یک یبرون گرای واقعی هستم در واقع منظورش این است که چند نفر را پیدا کردی؟برای من دیدن دوستان فرصت مغتنمی است .به من انرژی می دهد برای من جالب است که به هرجایی می روم دوستانی در آنجا پیدا کنم .

خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا

محمد که یک درون گرای کامل است عکس این احساس را دراد (من مردم را دوست دارم اما مایل نیستم به سرعت با آنها آشنا شوم ویک دوستی یا آشنایی ساده برقرا شود .زن من عاشق میهمانی است ولی بنظرم اغلب این مهمانی ها کسل کننده است .در این مهمانی ها باید کسانی را ببینیم که اسمشان کامل در خاطر ندارم این چه فایده ای دارد؟

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
مشاوره همسرداری

ترجیح درون گرایی و برون گرایی را می توان با مشاهده رفتار دیگران دید.برای مثال به عادات درس خواندن و مطالعه کردن یاسر که دانشجو است توجه کنید .خود یاسر همیشه می گوید :(من همیشه دوست دارم به اتفاق همسرم درس بخوانم .ما در کلاسمان یک گروه درست کردیم که همیشه باهم درس بخوانیم .اگر دوستانم حضور نداشته باشند برای درس خواندن به کتابخانه می روم .من هرگز دوست ندارم تک و تنها بنشینم در اتاثم و درس بخوانم .در کتابخانه همیشه کسی است که می توانم در زمان استراحت با او حرف بزنم .

فکر می کنم که می توان بگوییم که اغلب برون گراها برای درس خواندن به کتابخانه نمی روند آنها از آن جهت به کتابخانه می یروند که می خواهند با کسانی آشنا شوند و باهم حرف بزنند.

اگر نمی دانید یک برون گرا به چه فکر می کند حتما گوش نداده اید زیرا او به شما خواهد گفت که به چه موضوعی فگر می کند .اگر نمی دانید که یک درون گرا به چه فکر می کند یا سوال نکرده اید یا به اندازه کافی دنبال جواب نبوده اید .وقتی از یک برون گرا سوال می کنید آنها معمولا شروع به حرف زدن می کنند زیرا برون گراها به راحتی می توانند اندیشه های خود را به صدای بلند و در قالب کلام عرضه کنند .

کلام آخر

به شما توصیه میکنم برای بهتر درک کردن توانایی های خودتان حتما درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته را از دست ندهید هرگونه سوالی داشتید در بخش نظرات بپرسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست