تیپ های شخصیتی ۱۶گانه مایرز بریگز

تیپ های شخصیتی ۱۶گانه مایرز بریگز یکی از قوی ترین مدل های شخصیت شناسی است که شما با استفاده از آن میتوانید به بررسی تیپ شخصیتی خود و دیگران بپردازید با من همراه باشید

تیپ های شخصیتی ۱۶گانه مایرز بریگز چه چیز را نشان میدهد

انسان پر رمز و راز ترین مخلوق خداوند است با دو بعد مادی و معنوی که همین سرشت ویژه ،شرایط و ویژگی های خاصی را برای او ایجاد کرده است .اینکه در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عصر انققلاب داناییی بی شک نیاز به شنلسلیی دقیق تر ابعاد شخصیتی انسان ها در جوامع بشری و محیط های شغلی و کاری بیش از گذشته احساس می شود و قطعا شناخت انسان و پتانسیل های درونی او ،بدون درک و شناسایی جنبه های مختلف شخصیتی وی میسر نیست.

راستی چگونه می توانیم به شناخت شخصیت واقعی انسان های پیرامون خود در محیط های مختلف زندگی ،مدرسه ،دانشگاه ،اداره ،کارخانه و….نایل شویم .اطلاعات ما از افراد پیرامون خود در محیط های مختلف چه اندازه است ؟چقدر آنها را همان طور که هستند می شناسیم ؟آیا درک متقابل از شخصیت درونی یکدیگر داریم ؟و یا برعکس بارها به خودمان در خلوت اعتراف می کنیم که مثلا هنوز فلانی را نشناخته ایم

روش mbti که حاصل حدود یک قرن نحقیق و تفحص دانشمندان است رفتارها ،منش ،طرز فکر و مسیر حرکت ما را آشکار نموده و راه خروج از درگیری ها و سردرگمی ها را هم به ما نشان میدهد تا بتوانیم به کمک آن مسیر زندگی مان را با موفقیت بیشتری طی کنیم و در واقع کلیدی است علمی برای دستیابی به گوهر درونی انسان ها .

این روش معتبرترین و پیشرفته ترین و کامل ترین روش شناخت شخصیت انسان است که تاکنون بشر به آن دست یافته است.

در این روش ویژگی های شخصیت درونی انسان ها در ۱۶ گروه طبقه بندی شده و خصوصیات روانی و درونی این گروه های شخصیتی و روش ارتباط و برخورد با آنها نیز به صورت شیوا و روان تشریح شده است .

از تیپ های شخصیتی ۱۶گانه مایرز بریگز تا هرکدام از تیپها

ENFJ:برون گرا -شمی -احساسی – داوری کننده:

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
Nlp چیست

برای این تیپ شخصیتی حفظ هماهنگی در روابط هدفی برای همه مدت عمر است و اشخاصی گرم ،مهربان و دوستانه هستند .افرادی این تیپ شخصیتی بسیار شاداب و با نشاط و پرشور و شوق هستند و سخنورانی ماهر هستند

یاری رسان -مهر طلب -مهارت کلامی -قبول مسولیت خارج از توان -درگیر انواع فعالیت ها -هماهنگی در روابط

INFJ:درون گرا -شمی -احساسی -داوری کننده

صداقت -ابتکار -مستمع خوب-صبور و دلسوز -آرام-پیچیده -قدرت تمرکز فراوان و پشتکار برای رسیدن به اهداف -ادراکی ترین آرمان گراها -رهبر الهام بخش –

ENFP:برون گرا -شمی -احساسی ملاحظه کننده

به شدت کنجکاو -مهر طلب -دوستان فراوان -فاقد قاطعیت -مسامحه کار -خود جوش

INFP:درون گرا شمی -احساسی -ملاحظه کننده

به شدت مهر طلی -به شدت حساس -بسیار کنجکاو-عاشق هنر -بی خیال به محیط اطراف-بسیار آرمانگرا -فقط کاری که دوست دارند انجام مس دهند -به ارزش های شخصی و دیدگاه خود از جهان تکیه فراوان دارند .

ENtj:برون گرا -شمی – فکری -داوری کننده –

رهبر ذاتی -متکبر-رییس مآب -مشتاق کار-عاشق یادگیری سریع -توان بسیج منابع مادی و معنوی

INTJ:درون گرا شمی فکری داوری کننده

متکبر -خلاق و خیایل پرداز -کنجکاو-سریع الفهم -قدرت تمرکز فروان -خود محور -سخت برای شناسایی-دارای تفکر استراتژیک

entp:برون گرا -شمی – فکری -ملاحظه کننده –

اعتماد به نفس بالا-پر شور و شوق-مهارت در متقاعد کردن دیگران-به شدت مهر طلب -دوستان فراوان -مهارت کلامی -اهل تعریف و جکایت -مسامحه در تصمیم گیری -عدم قاطعیت در کار-کنجکاو منعطف -مدیریت بر دیگران برایشان ملال آور است -کار آفرین و سیاست مدار بزرگ

intp:درون گرا -شمی -فکری -ملاحظه کننده

شدیدا منطقی و تحلیل گر-بسیار خلاق -اعتماد به نفس بالا -متکبر -کنجکاو-مستقل و بسیار پیچیده -ریسک پذیر -روابط فردی نامناسب -استقبال از هرچالشی

تیپ های شخصیتی 16گانه مایرز بریگز

estj:برون گرا-حسی -فکری-داوری کننده

هدف گذار -با اراده -مهارت کلامی -رهبر ذاتی -سنتی و محافظه کار-سریع -غیر قابل انعطاف -خودجوش

ISTJ:درون گرا -حسی -فکری-داوری کننده

حافظه قوی -سرد و غیر عاطفی -قدرت تمرکز بالا -توجه شدید به جزییات -بسیار محافظه کار

esfj:برون گرا -حسی -احساسی -داوری کننده

یار ی رسان -مهر طلب -مادی -به شدت حساس -ورزش دوست -سخاوتمند-دنیا را مطلق می بینند

ISFJ:درون گرا-حسی -احساسی – داوری کننده

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
شغل های مناسب تیپ شخصیتی estj

حافظه قوی -یاری رسان -عاطفی- اکراه از مدیریت -متعهد -نیاز به اتکا -سخاوتمند -مدافع

estp:برون گرا -حسی -فکری -ملاحظه کننده

تکانه ای ۰بسیار ورزش دوست -جست وجو گر- مشکب گشا -پر حرف -اهل شادی و لطیفه گوی -دارای علایق شخصی فراوان -دوستان فراان -بسیار انعطاف پذیر

ISTP:درون گرا -حسی -فکریی-ملاحظه کننده

خونسرد -اهل تفریح -طرفدار برنامه های تفریحی پر هیجان -حلال بحران-عملگرا-بی خیال- غیر صمیمی – توانمند در برخورد با دنیای فیزیکی

esfp:برون گرا- حسی احساسی -ملاحظه کننده

تیپ های شخصیتی 16گانه مایرز بریگز

بازیگر ذاتی -عاشق تفریح و سرگرمی -دوستدار تزیینات و توجه به آرایش ظاهری -کاملا بیخیال -شدیدا مهر طلب -شدیدا یاری رسان -دوستدار توجه -خود جوش

ISFP:درونگرا -حسی -احساسی – ملاحظه کننده

بسیار آرام و محجوب -به شدت عاطفی – به شدت یاری رسان -به شدت مهر طلب -بسیار صبور و منعطف -دوستدار نسل بشر و حیوانات

تیپ شما چیست؟

فکری :تصمیم گیری عینی و منطقی

احساسی :درک کردن و برقرای رابطه با اشخاص

حسی :در لحظه حضور داشتن و نگاه اقع بینانه داشتن

شمی :توجه به امکانات و کاربرد ها

گروه های مشربی

sj:داوری کننده و حسی یا سنتی ها

sp:ملاحظه کننده وحسی یا تجربه کننده ها

nt:فکری ها و شمی ها یا ادراکی ها و خیالی ها

nf:احسای ها و شمی ها یا آرمان گراها

از تیپ های شخصیتی ۱۶گانه مایرز بریگز تا تایید کردن

تایید کردن تیپ خود درواقع تمرینی در فرایند حذف کردن است .همیشه بهتر این است که با ترجیحاتی شروع کنید که درباره آن اطمینان بیشتری دارید .مثلا فرض کنیم که شما کاملا مطمعن هستید برون گرا -شمی و فکری هستید اما مطمعن نیستید که ّآیا یک داوری کننده و یا یک ملاحظه گر می باشید .کارتان این گونه شروع می شود که دو تیپ شخصیتی entjو entpرا در مقاله های مخصوص به این تیپ بخوانید .گرچه این دو تیپ وجه مشترک فراوان دارند ،رد زمینه هایی نیز کاملا باهم متفاوتند .به احتمال بسیار زیاد بعد از خواندن این دو برش متوجه می شوید که کدام یک تیپ واقعی شماست .آیا این بدان معناست که تک تک کلمات درمورد شما صدق می کنند؟نه ،زیرا همانطور که در مقاله های قبلی گفته ایم ،هرکسی منحصر به فرد است .اما وقتی برش تیئی خودتان را می خوانید باید تا حدود زیادی شبیه به شما باشد .اگر احساس می کنید که ۸۰ درصد مطلب در مورد شما صدق می کند به احتمال زیاد تیپ خود را پیددا کردید.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
دانلود رایگان: رفتار هرکدام از تیپهای شخصیتی

در زمینه یافتن تیپ شخصیتی اغلب اشخاص می پرسند :(آیا من باید تنها یک تیپ داشته باشم ؟به نظرم میر سد در مواقعی شبیه این تیپ و در موارد دیگر شبیه به آن تیپ هستم )در حالی که ممکن است چند تیپ شما را تا حدود زیاد به درستی توصیف کنند ما با توجه به بررسی های خود به این نتیجه رسیه ایم که هرکس در عمل می تواند تنها یک تیپ واقعی داشته باشد هر چند در بعضی شناسایی این تیپ ساده تر و در بعضی دشوارتر است.

اما حالا به موضوع تایید کردن برمی گردیم

بار دیگر فرض کنیم که شما در مورد سه ترجیح خود کاملا مطمعن هستید :درون گرا ،فکری و داوری کننده اما در مورد این که شمی یا حسی هستید اطلاع زیادی ندارید با دو برش را بخوانید :Istjو INTJاگر هنوز مطمعن نیستید ممکن است خواندن مقاله های حسی و سمی بودن به شما کمک کند .

نکته مهمی که ددر جریان این تایید سازی باید به آن توجه داشته باشید :شما می خواهید تیپی که شما را تعریف می کند پیدا کنید مساله این نیست که چگونه می خواهید باشید .تجربه ما نشان می دهد مهم ترین دلیل که اشخاص در تایید تیپ خود با دشواری روبه رو هستند این است که آنها می خواهند و یا ترجیح می دهند در تیپ متفاوتی قرار بگیرند توجه داشته باشید که همه تیپ ها به یک اندازه مهم هستند و ارزش های برابر دارند .مهم نیست که شما چه تیپی دارید مهم این است که تیپ خود را بشناسید و بدانید که تیپ شما هرچق باشد خوب ااست.

کلام آخر

به شما توصیه میکنم حتما درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار داده شده است را ببینید منتظر شنیدن نظرات شما در بخش نظرات هستم…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست