با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟

با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟ یکی از سوالاتی است که ذهن بسیاری از افراد را درگیر کرده و گاهی اوقات افرادی هستند که ازدواج کرده اند ولی با وجود تفاوت هایی این که آیا انتخاب درستی کردم یا خیر ذهنشان را درگیر کرده به شما پیشنهاد می کنم با من تا پایان این مقاله همراه باشید…

از سوال با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟ تا همخوانی در شخصیت ها و قدرت نیازها

این گونه بنظر می رسد شیوه ای که ما با دیگران ارتباط برقرا می کنیم یا چیزی که شخصیت نامیده می شود تاحدودی در ژن های ما نوشته شده است .منظورم این نیست که همه چیز به طور خاص مثلا شیفتگی یک خانوم به آب و هوای گرم یا علاقه ی وافر آن خانوم به خواندن همه چیز ژنتیکی باشد ،ولی نیاز شدید این خانوم به کنترل کردن دیگران ژنتیکی بوده .آنچه شخصیت های مارا از یکدیگر متفاوت می ساز،تفاوت در شدت نیاز های اساسی یا ژنتیک مااست .برخی از ما نیاز شدیدی به عشق و احساس تعلق داریم و برخی دیگر نیاز شدید به قدرت و آزادی .

با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟

شدت هر نیاز در بدو تولد تعیین می شود و در طول زندگی تغیییر نمی کند .به عنوان مثال کودکان در خود فرومانده یا اتیستیک به عشق و احساس تعلق نیاز بسیار اندک دارند ،یعنی به روابط انسانی و به ویژه تعامل صمیمانه انسانی که اکثر ما شدیدا به آن نیازمندیم،نیاز بسیار کمی دارند .البته اگر از تماس انسانی کافی برخوردار شوند برخی از آنها تا حدودی تعامل بادیگران را می آموزند و لی هیچ گاه به اندازه ای که یک کودک عادی یا بزرگسال تعامل انسانی می خواهد آنها نمی خواهند .

اوج عشق و احساس تعلق هم مربوط به افراد از خود گذشته و مهربانی است که از کودکان و بزرگسالان به شدت معلول مراقبت و به کسانی عشق می ورزند که هرگز قادر نیستند دریافتشان را جبران کنند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
روش های فروش کالا

تفاوت های شخصیتی افرادی ،حتی تفاوت های شخصیتی خواهر ها و بردار ها حیرت آور است.بسیاری از زن و شوهر هاهم شخصیت های بسیار متفاوت از یکدیگر دارند .برخی از آنها اجتماعی ،خون گرم خوشبین،آزاد منش ،خوش گذران و اهل تفریح هستند و برخی دیگر آرام و ساکت محافظه کار هستند .میزان تفاوت ها بسیار زیاد است .شخصیت هیا ما از نیم رخ شدت نیاز های ژنتیک که خاص هزیک از ماست شکل گرفته است.

برخی از این نیم رخ ها به شدت باهم نا همخوانند و برخی از آن نیم رخ ها همخوانی بسیار زیادی دارند.

برخی از زوج ها شخصیت های متفاوت ولی مکمل یکدیگر دارند .(مانند ازدواج تیپ شخصیتی ESFJبا INFP)علارغم تفاوت های شخصیتی بسیار مکمل همدیگر هستند و این تفاوت ها باعث ارتقای روابطشان می شود اما بعضی ها معتقدند بهترین ازدواج ها مربوط به همسرانی است که زن و شوهر نیم رخ شخصیتی مشابهی دارند.ممکن است محاسبه نیم رخ شدت نیاز های خودتان یا نیم رخ شدت نیاز های افرادی که می خواهید با آنها کنار بیایید و معاشرت کنید محاسبه کاملا دقیقی نباشد اما در خصوص چگونگی کنار آمدن با کسی که اساسا شخصیتش با شما متفاوت است ازدواج نکنید .

با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟

از سوال با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟ تا تئوری انتخاب

اگر حاضر ابشید کنترل کردن یکدیگر را کنار بگذارید و به کارگیری و ساتفاده از تئوری انتخاب را شروع کنید ،معمولا می توانید بر سر این تفاوت ها با هم مذاکره کنید ،اما برای مذاکره درست نیازمند شناخت این تفاوت ها هستید و این که بدانید کدام نیاز یا نیاز های شما باهم در تعارض اند .وقتی این اطلاعات را به دست آورید می توانید بر جایی که باهم تفاوت دارید تمرکز کنید و از سرزنش و عیب جویی یکدیگر دست بردارید .اگر من بیش از آنچه تو به من آزادی می دهی ،آزادی می خواهم ،می توانیم بر س ر این تفاوت مذاکره کنیم و درباره این تفاوت اغراق نکنیم .تاحدی از من انتقاد می کنی و معتقدی به اندازه کافی به تو عشق نمی ورزم یا دوستت ندارم .ممکن است بخض عشق و دوستداشتن ازدواج ما اشکالی نداشته باشد ،اخمثانه است اگر این بخش را به موضوع آزادی -که باهم اختلاف نظر داریم -ربط دهیم.تا زمانی که تفاوت در شدت نیاز خیلی زیاد نیست .لطمه چندانی به ازدواج وارد نمی کند .در اینجا چگونگی کنار آمدن و طرز برخورد شما بااین تفاوت ها تعیین کننده است.با استفاده از تئوری انتخاب همیشه شانس موفقیت وجود دارد اما اگر به کنترل و زور متوسل شوید تفاوت ها پا برجا باقی می ماند ،تلاش برای تغییر دادن طرف مقابل نیز آن را بیشتر می کند و به زودی متوجه می شوید بر سر موضوعات بسیار پیش پا افتاده جروبحث می کنید اگر از تئوری انتخاب استفاده می کردید حتی به این موضوعات فکر هم نمی کردید.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
ويدئو: آموزش فروش بیمه عمر

از سوال با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟تا دایره حل اختلاف

یکی از شیوه های مطلوب به کارگیری تئوری انتخاب برای حل مشکلات زناشویی ،این است که توافق کنید رابطه زناشویی (یا هر رابطه دیگری)را درون دایره بزرگی که آن را دایره حل اختلاف می نامم تجسم کنید .می توانید دایره یا حلقه بزرگی را در اتقا خود درنظر بگیرید شما و همسرتان در صندلی درون این دایره بزرگ روبروی هم بنشینید .در این دایره حل اختلاف سه شخصیت حضور دارند:زن ،شوهرو خود ازدواج،توجه داشته باشید شما براساس تفاوت در قدرت نیازهایتان مواضع مستحکمی اتخاذ کرده اید ولی این مواضع آنقدر محکم و تغییر ناپذیر نیستند که نخواهید وارد دایره حل اختلاف شوید .آنچه هردو در هنگام ورود به دایره توافق دارید این است که ازدواج نسبت به خواسته های فردی شما در اولویت است.در ضمن هردوی شما با تئوری انتخاب آشنایید و می دانید اگر تلاش کنید دیگری را مجبور به انجام کاری کنید یا به او زور بگویید شخص ضعیف از دایره بیرون خواهد افتاد یا خودش از دایره خارج خواهد شد.تا زمانی که هردو درون دایره نباشید،مذاکره ای انجام نمی شود بلکه فقط جروبحث خواهید کرد.

زوج هایی که با تئوری انتخاب آشنا هستند تلاش نمی کنند دیگری را مجبور به کاری کنند که خودش نمی خواهد انجام بدهد وقتی وارد دایره حل اختلاف می شوند درواقع موافقت کرده اند که رابطه زناشویی خود را آسیبی نرسانند .زن و شوهر صرف نظر ازاین که تا چه حد اختلاف بین آنها جدی و مهم باشد ،باید در این دایره بمانند و بر سر موضوعات مورد اختلاف مذاکره کنند یکی صحبت می کند و دیگری در موافقت با او گوش می کند (ما در مورد پول اختلاف داریم ،زیرا نیاز بقا در یکی از ما قوی تر است ولی این تفاوت به این معنا نیست که ما باهم نمی توانیم مذاکره کنیم ما هردو می دانیم که جر وبحث وسرزنش کردن دیگری سودی ندارد ما باید در دایره حل اختلاف بمانیم و باهم صحبت کنیم و ببینیم چقدر حاضریم از مجروح ساختن یا کشتن زندگی مشترک خود پرهیز کنیم .)

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
فيل و فيل سوار در فروش

در این دایره هریک به دیگری می گوید برای کمک به ازدواج و تقویت زندگی مشترک حاضر است که چه کاری انجام بدهد .آنها در محدوده این دایره با یکدیگر مصالحه کننده گاهی ممکن است یک نفر کاملا نسلیم شود و با تمامی خواسته های دیگری موافقت کند ولی در حالت واقع بینانه باید سعی کنند نظر هر دو نفر تامین شود و هردو رضایت خاطر داشته باشند.

کلام آخر:

به شما پیشنهاد می کنم درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته دانلود کرده و ببینید و بعد نظرات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید منتظر نظرات شما هستیم..

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست