ازدواج تیپ شخصیتی infj

ازدواج تیپ شخصیتی infj یکی از مواردی است که اگر به آن کمی توجه کنیم خیلی راحت می توانیم روابط بهتری داشته باشیم و اگر به دنبال همسری برای خود هستید یا اینکه وارد رابطه ای شده اید و الان به مشکل خورده اید به شما پیشنهاد می کنم با من تا پایان این مقاله همراه بشوید …

از ازدواج تیپ شخصیتی infj تاازدواج آنها با یک estj:

INFJو ESTJ:

ESTJها و INFJها در یک ترجیح باهم وجه اشتراک دارند .هر دو می خواهند که مسایل و مطالب مشخص باشد و درباره ی آنها تصمیم گیری شود .بسیاری از زوج های estjو infjبرای این حقیقت ارزش قایلند که می توانند روی یکدیگر حساب کنند و به حرفی که می زنند عمل می کنن.آنها تعهدات خود را جدی می گیرند و در خوشی ها و ناخوشی ها قابل اتکا هستند.از آنجایی که هر دو معمولا سازمان یافته هستند برنامه های روزانه برایشان معنی دار است و با آن راحت می باشند .در واقع بسیاری از زوج های estjو infjمی کویند که یک تیم عالی هستند و کارهای خانه را به اتفاق انجام می دهند .از آنجایی که هردو به نظم وترتیب بها می دهند منظم و پاکیزه و سازمان یافته هستند و حساب دخل و خرج خانواده را دراند .

ESTJّها و INFJها عقاید و نظرات راسخ دارند و بدون توجه به اینکه آیا باهم موافقت دارند یا ندارند به یکدیگر و باروهای هم احترام می گذارند.اما معمولا تفاوت هایشان منبع مجذوب شدن آنها به یکدیگر است.ESTJها مجذوب گرمی مهربانی خلاقیت و استحکام شخصیت INFJها می شوند و INFJها به بافت و عمیقی از زندگی اعتقاد دارند که نظر estjها را به خود جلب می کنند.

از آنجایی که estjها و INFJها بسیار متفاوتند اغلب باید برای حفظ رابطه ی خود تلاش کنند .ESTJها بسیار واقع بینانه هستند .در حالی که INFJها به شدت آرمانگرا و نظریه پرداز می باشند اغلب ESTjها زندگی را ساده روشن و شفاف و حتی سیاه وسفید می بینند .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
فروش در بازار سرد

INFJها به پیچیدگی های زندگی توجه دارند و به امکانات نظر می کنند INFJ ها ممکن است از این ناراحت شوند که همسرانشان به احساسات دیگران بها نمی دهند .INFJها در ضمن معمولا علاقه ای به علایق رقابت آمیز همسرانشان ندارد .

ازدواج تیپ شخصیتی infj با تیپ شخصیتی esfj:

INFJ با ESFJ:

ESFJها و INFJها در دو ترجیح شخصیتی باهم وجه مشترک دارند.سبک تصمیم گیری شان مشابه است که میان این زوج ُمودت و پیوندی ایجاد می کند .

ESFJها و INFJIها اغلب به دیگر اشخاص حاضر در زندگی آنها علاقه مندند و می خواهند هر طور شده آنها را راضی کنند .این زوج خواهان هماهنگی در روابط خود هستند .مردان دو تیپ شخصیتی INFJو ESFJ معمولا به مراتب گرم تر از مردان در گونه های شخصیتی دیگر می باشند .ESFJ هاو INFj ها هر دو خواهان زندگی سازمان یافته و خانه های مرتب و منظم هستند .گرچه ESFJها بیشتر به جزییات بها می دهند هر دو می خواهند که روزگازشان برنامه دار باشدُآنها تا حدود زیاد به سرعت تصمیم گیری می کنند .علاوه بر وجوه مشترک esfjها و infjها اغلب به خاطر تفاوت هایشان مجذوب یکدیگر می شوند .

به رغم کیفیات و نگرش های مشابه فراوان esfjها و infjها خلقو خوی متفاوتی دارند .اغلب esfjها به مراتب سنتی تر و حافظه کار تر از شرکای زندگی خود می باشند در حالی که اغلب infjها درون گرا و فلسفی می باشند از این رو esfjها گاه از این ناراحتند که همسرانشان از زندگی مشترکشان خوشحال نیستند و پیوسته در این فکر هستند که چه می توانند بکنند که زندگیشان معنی دارتر شود .esfjها با تغییر موافق نیستند .می خواهند شرایط موجود حفظ شود .infjها باورهای محکم دارند و به اخلاقیات بها می دهند.دراین شرایط این زن و شوهر ممکن است در بسیاری از زمینه ها باهم اختلاف نظر پیدا کنند .بخصوص اگر باورهایشان با یکدیگر در شرایط و تعارض و اختلاف قرار بگیرد .

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
پیگیری در فروش

ازدواج تیپ شخصیتی infj با تیپ شخصیتی isfj:

isfjها و infjها در سه ترجیح از چهارترجیح باهم وجه مشترک دارند .به همین جهت از سبک و طرزانرژی و نگرش های یکسانی برخوردارند .بسیاری زوج های isfjو infjمعتقدند که رابطه ای مکمل و راحت دارند زیرا به راحتی یکدیگر را درک میکنند و به هم بها می دهند .این زوج ساکت ،جدی و با وجدان هستند .از وقت صرف کردن به تنهایی لذت می برند .باهم بودن و با افراد خانواده بودن را هم دوست دارند و یا در نهایت با جمعی محدود از دوستان نزدیک خود معاشرت می نمایند .

isfj ,وinfjهر دو آرام متوجه و حساس هستند و به نیاز های دیگران احترام می گذارند .از معیار های اخلاقی و رفتاری سطح بالا بهره دارند که از جمله های آن می توان به استحکام شخصیت و قابل اعتماد بودن شان اشاره کرد .

esfp با infj:

با آنکه esfpها و infjها دارای هیچ ترجیح مشترکی نیستند اما یکدیگر را در معرض راه ها و چشم انداز های جدیدی قرار می دهند که در شرایط عادی آن را تجربه نمی کنند .جای تعجبی نیست اشخاصی که این اندازه باهم متفاوت اند اغلب مجذوب کیفیاتی می شوند که در خودشان وجود ندارد .estpها جذب استحکام شخصیت ،اندیشمندی ،علایق و عمق همسرانشان می شوند .infjها مجذوب روحیه ی شاد و رفتار سازگار و تطبیق پذیر esfpها می شوند .برای infjها زندگی کردن با esfpها زندگی پر از هیجان وگاه ماجراست.

estpها و infjها به خاطر تفاوت هاشان از فرصت مناسبی برخوردارند تا به رشد و بالندگی یکدیگر کمک کنند .ٍESTPها به همسرانشان کمک می کنند تا در لحظه زندگی کنند و از لذت های کوچک زندگی برخوردار گردند .آنها در ضمن به شرکای زندگی خود یاری می رسانند تا از نقطه های سخت گیرانه ی خود دست بکشند .

infjبا esfp:

ارتباط و پیوندی میان esfp ها و infjها ،اغلب در حکم چسبی است که این زوج را به هم وصل می کند.این زوج به هماهنگی فراوان در همه ی روابط خود اعتقاد دارند .زن و شوهر این زوج با زندگی برخوردی شخصی دارند و اغلب به نیاز های یکدیگر توجه فراوان می کنند .برای این زوج رضایت خاطر در ایمن بودن است.به رغم این تشابهات اغلب ،تفاوت هایشان است که سبب جذب آنها به یکدیگر می شود .ESFPها مجذوب گرمی ،آرامش و پیچیدگی infjها هستند .esfpها به خلاقیت infjها احترام می گذارند .infj ها اغلب مجذوب معاشرتی بودن ،خوشدلی و ماهیت ماجراجوی esfpها هستند اغلب infjها واقع گرایی شور و اشتیاق esfpها را تحسین می کنند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
روابط تیپ شخصیتی ENFJ با دیگران به چه صورت است؟

اغلب نارضایتی هایی که esfpها و infjها تجربه می کنند ناشی از تفاوت هایی است که باهم دارند .esfpها و Infjها درباره ی ضرورت برنامه ریزی باهم اختلاف نظر دارند .esfpها می خواهند به درون زندگی پرش کنند و بعدا به پیامد های آن بیندیشند در حالی که infjها می خواهند از قبل درباره ی همه چیز برنامه ریزی کنند .همچنین esfpها با احتمال بیشتری ریخت و پاش می کنند و در مقایسه با infjها تمیز و مرتب نیستند .infjها تا حدود زیادی رسمی هستند و می خواهند که همه چیزشان سرجای خود باشد .از آنجایی که infjها اغلب نمی خواهند یا نمی توانند برنامه های شان را تغییر بدهند اغلب از فرصت هایی که بی مقدمه در زندگی شان ایجاد می شود استفاده نمی کنند .از سوی دیگر نداشتن برنامه ریزی سبب می شود که esfpها اغلب در شرایط بحرانی قرار بگیرند .

اغلب esfpها وinfjها به این نتیجه می رسند که اگر پروژه های متفاوت مورد علاقه ی خود را دنبال کنند و از یکدیگر در این خصوص توصیه و راهنمایی بگیرند به سود خود کاری صورت داده اند.

کلام آخر:

به شما پیشنهاد می کنم درس اول آموزش شخصیت شناسی که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته است را دانلود کرده و ببینید و ما منتظر نظرات شما در بخش نظرات هستیم…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست