ازدواج تیپ شخصیتی esfj

ازدواج تیپ شخصیتی esfj یکی از مواردی است که اگر شما دارای این تیپ شخصصیتی هستید می توانید به راحتی با شناختن ویژگی های خود روابطی عالی را برای خود رقم بزنید حالا با ما تا پایان این مقاله همراه باشید

ازدواج تیپ شخصیتی esfj با تیپ شخصیتی enfj:

ESFJ با ENFJ:

از آنجایی که esfjها و enfjها در سه ترجیح وجه مشترک دارند در بسیاری از زمینه ها مشابه یکدیگر هستند .از مهارت سازمان دهی خوب برخوردارند و اشخاصی پر تلاش هستند تا کارهایشان را انجام بدهند .آنها حساس ،همدل و مفید هستند و اغلب از خواسته ها و آرزوهای دیگران آگاهی دارند و از اینکه دیگران را خوشحال کنند و به شدت شاد می شوند .آنها اشخاصی با اهتمام ،حمایتگر و دوستانی وفادار و صمیمی هستند و درجوامع خود اعضایی فعال و کمک رسان به شمار می آیند .esfjها و enfjها در ضمن به شدت اهل صحبت و کلامی هستند و با همسران خود درباره ی موضوعی صحبت می کنند.

esfjها و enfjها اشخاصی قاطع هستند و دوست دارند که برنامه هایشان را اجرا کنند .مایلند خانه هایی مرتب و آرایسته داشته باشند و از آنجایی که هردو به شدت سخت کوش و پر تلاش هستند -که گاه رفتارشان وسواس گونه به نظر می رسد-به ندذت بر سر انجام دادن کارهای خانه باهم اختلاف نظر پیدا می کنند.

ازدواج تیپ شخصیتی esfj با تیپ شخصیتی infj

ESFJ با INFJ:

esfj ها مجذوب استحکام شخصیت و باورهای شخصی قدرتمند infjها می شوند .infjها اغلب از قدرت تخیل فراوان بهره دارند .آنها نظرات و پنداره هایی دارند که می گوید دنیا چگونه باید اداره شود .این برای esfjها بسار الهام بخش و هیجان انگیز است.infjها مجذوب انرژی زیاد و علاقه ی esfjها در کار کمک کردن به دیگران می شوند.esfjها از عقل سلیمی برخوردارند که infjها آنها را تحسین می کنند.

ازدواج تیپ شخصیتی esfj

بخاطر تفاوت هایی که این دو گونه ی شخصیتی دارند می توانند به رشد و بالندگی یکدیگر کمک کنند .esfjها به infjها کمک می کنند که پنداره هایی کاری تر و موثر تر داشته باشند .infjها اغلب می گویند که همسرانشان به آنها کمک می کنند تا آنها بیشتر در جریان کار دنیا قرار بگیرند و نسبت به آینده خوش بین تر شوند.esfjها همچنین می گویند که همسرانشان کمک می کنند تا آرام بگیرند و انتخاب های بهتری بکنند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
ترفند های فروشندگی

این دو گونه ی شخصیتی دنیا را به شکلی متفاوت می بیند.esfjها بسیار عملی و معقول هستند در حالی که infjها بسیار خیال پرداز و آرمانگرا می باشند و همیشه به امکانات جدید فکر می کنند .infj ها می خواهند که همسرانشان به نظرات آنها گوش بدهند و پروژّ های نو آورانه شان را تشویق نمایند .esfjها خواهان هدف های قابل دسترسی هستند .آنها برای اینکه بتوانند به همسران خود کمک کنند به سرعت ایراداتی که در عقاید شرکای زندگی شان میبینند اصلاح می کنند.طبیعی است که infjها این رفتار را به دور از احساسات ارزیابی می کنند و معتقدند که این طرز برخورد از اعتماد به نفس آنها می کاهد.از سوی دیگر esfjها اغلب وقتی همسرانشان به جزییات توجه نمی کنند ناراحت می شوند

ازدواج تیپ شخصیتی esfj با تیپ شخصیتی enfp

ESFJ با ENFP:

esfj ها و enfpها در دو ترجیح شخصیتی وجه مشترک دارند .در این زوج تعادلی میان تشابهات و تفاوت ها وجود دارد.شاید بیشترین تشابه به آنها را باید در پیوند جویی احساسی و روابط هماهنگ جست و جو کرد.

وقتی esfjها با enfpها اولویت ها و اخلاقیات خود را به نمایش می گذارند به رضایت خاطر قابل ملاحظه ای میرسند زیرا هردو با توجه به رازش های شصی تصمیم گیری می کنند .آنها قویا دوست دارند که مانند یک تیم کار کنند و اغلب تلاش می کنند که راتباط خوبی باهم داشته باشند.

ESFJها وENFPها معمولا پر انرژی ،خلاق و اجتماعی هستند .از اینکه در فعالیت های اجتماعی مختلفی شرکت کنند لذت می برند اما به رغم این تشابهات esfjها وenfpها تفاوت هایی باهم دارند که می توانند به رشد و بالندگی یکدیگر کمک کنند .esfjها به همسرانشان کمک می کنند تا به جزییات بهای بیشتری بدهند و enfpها اغلب می گویند که همسرانشان به آنها یاری میرسانند تا واقع بین تر ،سازمان یافته تر و مولدتر شوند .enfpها به همسرانشان کمک می کنند تا نسبت به آینده خوشبین شوند و به قبول ریسک های بیشتر رضایت دهند.

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
ویژگی افراد خیال پرداز

ESFJبا INFP:

esfj ها و infpها تنها در یک ترجیح شخصیتی وجه مشترک دارند .اما این زوج ارزش های بسیار مشابهی پیروی می کند.esfjها و infpها از احساس همدلی فراوان برخوردارند .به هماهنگی بها می دهند و شرایط زندگی را می پذیرند .از آنجایی که تلاش می کنند تا همسران خود را درک کنند متاقبلا خواستار مهر و توجه همسرانشان هستند. .esfjها و infpها سعی می کنند یکدیگر را درک کنند و شاد سازند .این زوج به رابطه ی زناشویی بها می دهند برای هریک از آنها شریک زندگی شان بهترین دوست است.

از آنجیی که esfjها و infpها کاملا متفاوت هیتند .قابل درک است که باهم اختلاف نظرهایی پیدا کنندesfjها عملی وسنتی اغلب به تغییر علاقه ای ندارند در حالی که infpها آرمانگرا و خیال پرداز به امکانات توجه دارند و دوست دارند که کارهایشان را به شکل جدیدی انجام دهند.

ازدواج تیپ شخصیتی esfj

ESFJ باENTJ:

esfjها و entjها از دو ترجیح مشترک بهره دارند و این سبب می شود در زمینه های مختلف باهم تشابه و نیز اختلاف داشته باشند .هردو حراف هستند و دوست دارند که درباره ی حوادث جاری حرف بزنند در ضمن بسیار فعال و پر انرزی هستند و اغلب به معاشرت با دیگران علاقه مندند .از آنجایی که هر دو برنامه ریز و اهل عمل هستند به سرعت تصمیم گیری می کنند و اغلب در آن واحد چند پروزه را دردست می گیرند .از آنجایی که به طور طبیعی سازمان یافته و مولد هستند ،از کارهایی که انجام می دهند لذت فراوان می برند.

ESFJ با INTJ:

اقدامک: همین الان این ویدیو رو ببین
فروش بهتر

esfj ها و infjها در یک ترجیح از چهار ترجیح وجه مشترک دارند از این رو می خواهند زندگیشان نظم ترتیب برنامه ریزی و ساختار داشته باشد این زن و شوهر خواهان خانه ای منظم ،پاکیزه و سازمان یافته هستند.از قاطعیت برخوردارند گرچه داوری هایشان مبتنی برا ارزش ها و باورهای متفاوتی است .esfjها و intjها به سرعت تصمیم گیری می کنند.وقتی مسایل فیصله پیدا کرد به احساسی از راحتی می رسند.تفاوت های بسیار زیاد آنها مجب توجه وجلب شان به یکدیگر شود .

ESFJبا ENTP:

از آنجایی که esfjها و entpها توانایی های مکمل فراوان ارند از فرصتی برخوردارند که به رشد و بالندگی هم کمک کنند .esfjها به همسرانشان یاری می رسانند تا از لحظه ی اکنون زندگی لذت ببرند و به تعهدات خود عمل کنند.esfjها به entpها کمک می کنند تا واقع گرا شوند و عقایدشان موثر تر گردد .اغلب entpها می گویند که همسرانشان به آنها کمک می کنند تا نسبت به رفتارشان بردیگران حساسیت بیشتری بروز بدهند.entpها نیز به esfjها کمک می کنند تا رفتار خوش بینانه تری را به نمایش بگذارند.

ESFJبا INTP

esfjها جلب و جذب رفتار آرام intpها و مشرب اغلب خوش آنها می شوند .از آنجایی که intpها کمی برای esfjها اسرار آمیز به نظر می آیند ،آزادی عمل زیادی برای نشان دادن خودشان ندارند.intpها اغلب جذب گرمی و صمیمت esfjها می شوند .esfjها طبیتا پر محبت و ابراز گر هستند و دوست دارند برای دیگران کاری انجام دهند .آنها شیفته ی آنند که از همسران خود مراقبت کنند وایم بسیاراز intpها دوست دارند.

کلام آخر:

به شما پیشنهاد می کنم درس اول محصول آموزش شخصیت شناسی را که به صورت رایگان روی سایت قرار گرفته دانلود کرده و ببینید و منتظر نظرات شما در بخش نظرات هستیم..

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست